Inspirace přichází z atletiky

Schopnost seberegulace bývá někdy zmiňována jako jeden z klíčových faktorů úspěchu ve vedení ostatních a v obchodním světě obecně. Je to vlastně jakýsi těžko postižitelný zvyk či postoj, jenž dodává další hodnotu našim schopnostem či posiluje soustředění na dosažení cíle. Ve sportovním prostředí je pro vyjádření tohoto fenoménu používáno několika definic. Každá z nich může najít své uplatnění i byznysu. Duševní houževnatost – jde o umění absolutně se soustředit na přítomný okamžik. Přemýšlejte o tomto prvku jako o svalu, který je nutno trénovat. Jen velmi malému počtu lidí je tato schopnost dána do vínku nebo ji získají bez cvičení.

Osobní role - ve sportu existují osobnosti, které sice nelámou rekordy, nejsou nejlepší, ale mají určité vlastnosti, které jsou v rámci týmu nepostradatelné, ať už je to přesná ruka nebo schopnost nenápadně vést. Tito lidé jsou si jasně vědomi, kde jej jejich pravé místo a vybrušují to, v čem jsou dobří, k dokonalosti. Jsou neustále ve střehu, aby mohli rozšířit svoji působnost. Proto je nutné získávat odezvu od okolí – ostatní vám mohou pomoci vymezit vaši úlohu, která před vámi do té chvíle zůstávala skrytá.

Až mystickou kvalitu má - schopnost přimět své kolegy hrát či pracovat lépe. Sportovec se zdá být ponořen do vlastních myšlenek, soustředěn na svůj výkon, přitom se však zvyšuje úroveň i jeho spoluhráčů. Pokud se jich zeptáte, zpravidla odpovědí, že cítí důvěru, kterou do nich vkládá, a to zvyšuje očekávané výkony. Nebo řeknou, že jeho jistota vítězstvím je nakažlivá. Tyto lekce z prostředí atletiky tak mohou být pro obchodní svět inspirací.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher