Interní e-mailové systémy - příležitost ke vzdělávání

Interní e-mailové systémy nabízí ideální příležitost ke vnitrofiremnímu vzdělávání, které navíc není příliš nákladné. Článek popisuje možnosti využití počítačových technologií, které manažeři používají k tomu, aby zastihli své zaměstnance v době, kdy mají právě na studium čas (každý má jinou pracovní dobu).

V lékařském centru pro záležitosti válečných veteránů používají jako vzdělávací prostředek měsíční newsletter. Na ten navazují vzdělávací aktivity, které se řídí vlastním tempem konkrétního zaměstnance. Jednotliví pracovníci si také mohou zvolit vzdělávací aktivity, které nejlépe odpovídají jejich potřebám. Ačkoli účast na těchto akcích není povinná, většina zaměstnanců jich využívá.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest