Interní trénink pro nevzdělané Čechy

Mnoho zahraničních firem v České republice má podobný problém jako společnost Ingersoll-Rand Czech Republic, která je výrobcem automobilových součástek a již dlouhou dobu nemůže u nás nalézt kvalifikované techniky, kteří by zároveň ovládali cizí jazyk. Situace je o to horší, sídlí-li taková firma mimo Prahu. Výše uvedená společnost proto přistoupila k vývoji programu interního školení zaměstnanců od řadových dělníků po top management. Většinu vzdělávacích aktivit nabízí prostřednictvím firemního intranetu. Silně se však domnívá, že Česká republika jako stát by se měla přípravě studentů na budoucí povolání věnovat daleko více než dosud.

Příkladem může naší republice být například Irsko, které v průběhu 90.let vyvinulo úspěšnou politiku pro přilákání kvalifikovaných zahraničních pracovních sil. Náš stát, potažmo ministerstvo školství, by podle zástupců zahraničních firem v ČR měl být schopen informovat veřejnost o situaci na trhu pracovních sil. Vyhnul by se tak produkování kvalifikovaných pracovních sil, které zde nenajdou žádné uplatnění. České republice stále chybí technicky a jazykově vzdělaní pracovníci.

Zahraniční firmy se v naší republice ubírají stále častěji cestou interního školení zaměstnanců, které českým pracovníkům nedostatečné vzdělání nahradí. Jedním z největších zastánců interního vzdělávání zaměstnanců je například výrobce televizí Matsushita Television Central Europe. Ta zaměstnancům nabízí technické i jazykové kurzy ve spolupráci s divizemi v Japonsku, Malajsii, Velké Británii a dalších státech EU. Ukazuje se, že Češi jsou velmi dobře schopni osvojit si takto patřičné znalosti a dovednosti, otázkou však stále zůstává, zda by je tímtéž alespoň do jisté míry neměl vybavit již státní vzdělávací systém.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: Prague Business Journal - Informace o podnikání a průmyslu v České republice, stránky v angličtině.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Prague Business Journal