Jak maximálně využít investice do školení zaměstnanců?

Všechny firmy snižují platy, propouštějí zaměstnance a vůbec se snaží všemi možnými způsoby snížit náklady. V této atmosféře je nutné, aby se příslušným vedoucím pracovníkům (v personálním oddělení a v oddělení IT) podařilo zdůvodnit potřebu školení zaměstnanců a návratnost investic do tohoto procesu. Článek popisuje postupy, které lze při zdůvodňování uplatnit a které zvyšují pravděpodobnost, že konečného cíle bude nakonec dosaženo.

Dobrým příkladem efektivity školení je pozitivní zpětná vazba od těch, kteří školení absolvovali. K tomu může posloužit dotazník, který se zaměstnancům zadá k vyplnění. Obvyklým tématem, které by se mělo v dotazníku objevit, je spokojenost zaměstnanců se školením a dotaz, zda by je doporučili svým kolegům. Dále je vhodné ověřit si výkonnost zaměstnanců, protože na té se nejlépe pozná, zda školení splnilo svůj účel.

Peněz investovaných do školení se nejlépe využije také tehdy, když se získané poznatky okamžitě aplikují v praxi (tzv. „školení s okamžitými výsledky – just-in-time training“). Je proto vhodné školit zaměstnance v těch oborech, které bezprostředně po školení využijí. Nejefektivnější metodou jsou menší semináře s odborníky z dané oblasti.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe