Jak maximálně využít rozpočet na vzdělávání

Vzhledem k ekonomické krizi roste ve firmách tlak na snižování rozpočtů určených na vzdělávání. Manažeři vzdělávání proto musejí být schopni prokázat, že školení, která organizují, znamenají pro firmu návratnost investic.

- Předem si určete výhody a úspěchy, kterých chcete díky vzdělávání zaměstnanců dosáhnout. S vybraným poskytovatelem se ujistěte, že tyto cíle budou součástí poskytovaného vzdělávacího programu, bude možné je měřit a zavést ve firemní praxi.

- Ujistěte se, že váš poskytovatel nemá jen strukturovaný přístup k poskytování zpětné vazby v rámci kurzů, ale bude tyto informace sdílet i s vámi.

- Ujistěte se, že váš poskytovatel pravidelně reviduje a aktualizuje své kurzy, a vaši lidé se tak budou učit to, co jim pomůže k lepšímu výkonu jejich práce v současné době.

- Pečlivě si prohlédněte prostředí, v němž bude vzdělávání probíhat. Učebny by neměly jen dobře vypadat, ale také usnadňovat učení, poskytovat moderní technologie a umožňovat praktické aktivity ve skupinách.

- Ujistěte se, že lektoři mají zkušenosti s aplikováním toho, co učí. Nejužitečnějšími učiteli bývají právě lidé z praxe.

- Pokud vaše firma funguje v globálním měřítku, je třeba ujistit se také, že váš poskytovatel vzdělávání má potřebné lidi a infrastrukturu pro zajištění vašich potřeb.

- Vždy se ptejte potenciálních poskytovatelů, jaké kroky by podnikli v případě, že nebudete spokojeni s poskytovanými službami. Pomůže vám to využít váš rozpočet co nejefektivněji.

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today