Jak na blended learning

Blended learning se v posledních letech stává stále populárnější metodou vzdělávání ve firmách. Ukázalo se, že moderní komunikační technologie jsou pro vzdělávání zaměstnanců důležité, e-learningové programy samy o sobě však často neplnily potřeby firem. Firmy tak začaly vnímat e-learning jako možnost doplnění – nikoli nahrazení – tradičního školení vedeného živými instruktory.

Jedna z hlavních výhod blended learningu spočívá v tom, že dokáže účastníky přivést ke společnému startovnímu bodu (nebo úrovni), přičemž zkušení a znalí jedinci mohou celý materiál jen rychle projít, zatímco ostatní věnovat studiu více času, a dostatečně se připravit na školení. I u blended learningu platí, že vybudování úspěšného vzdělávacího prostředí vždy vyžaduje hluboké porozumění publiku a firmě. Nejde jen o to, učit někoho novým dovednostem. Efektivní program vychází z firemních procesů, které obklopují jednotlivé pracovní role.

Nejčastější problémy spojené se zaváděním blended learningu zahrnují:

- Špatně vymezené požadavky vedoucí k nákupu nevhodné technologie,

- nedostatečné zapojení IT oddělení do procesu rozhodování,

- nedostatečné vyškolení týmu odpovědného za zavedení blended learningu,

- špatná připravenost zaměstnanců na změnu chápání firemního vzdělávání,

- nedostatečná zkušenost s blended learningem potřebná k odhadování příležitostí a důsledků, které přinese implementace programu,

- nevyužití příležitostí ke spolupráci s dalšími HR iniciativami, jako je nábor a udržení zaměstnanců nebo mapování talentů,

- špatně navržené hodnocení blended learningu,

- nedostatečný čas pro zdokonalování blended learningu,

- výběr řešení blended learningu, které neodpovídají současné nebo očekávané kultuře organizace.

-kk-

Zdroj: Human Resources Leader - přední australský server pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resources Leader