Jak na rozvoj vůdcovských dovedností výkonných ředitelů

Ilustrační snímek

Ve vedení mnoha firem stojí průměrní výkonní ředitelé, jejichž styl vedení se poměrně záhy negativně podepisuje na výkonnosti a morálce celé organizace. Říkáte si, proč tito lidé zůstávají tak dlouho ve svých funkcích? Odpovědí je celá řada. Propuštění výkonného ředitele například hýbá akciovými trhy. Pak jsou tu emoční vztahy mezi výkonnými řediteli a členy představenstev, které znemožňují objektivní posuzování výkonnosti ředitelů, nebo zkrátka chybí vhodný nástupce. Jak tedy dostat výkonného ředitele a s ním i firmu o úroveň výš? Zaměřte se na rozvoj jeho leadershipu.

1. Na základě firemní strategie a změn externího prostředí identifikujte kompetence výkonného ředitele a budoucí požadavky.

2. Vytvořte proces hodnocení a poskytování zpětné vazby výkonnému řediteli. Využít můžete pohovory, výzkum mezi přímými podřízenými, best practices od jiných výkonných ředitelů, individuální hodnocení apod.

3. Odhalte slabá místa v leadershipu vašeho výkonného ředitele, kterých si ani nemusí být vědom, každopádně jej oslabují.

4. Zajistěte předávání zpětné vazby prostřednictvím důvěryhodného interního zdroje nebo externího kouče.

5. Sestavte rozvojový plán pro řešení klíčových nedostatků a rozvoj silných stránek výkonného ředitele.

Úspěšný výkonný ředitel musí být schopen přijímat zpětnou vazbu, mít odvahu provádět změny a zkoušet nové chování. Měl by mít motivaci neustále na sobě pracovat a dále se rozvíjet jako lídr.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management