Jak na úspěšný program studentské praxe

Programy odborných stáží jsou velmi žádané mezi studenty, kteří chtějí získat zkušenosti ve svém odvětví. Takový program můžete zavést i ve vaší firmě, nejprve byste se však měli naučit základům přípravy úspěšných stáží. Článek shrnuje čtyři doporučení, určená primárně pro malé a střední firmy.

  • Vytvořte seznam odpovědností, které bude student na praxi dodržovat. Měl by zahrnovat administrativní úkoly, odpovědnosti spojené s hlavní náplní práce a jeden projekt, který může student řešit samostatně.

  • Poskytněte potřebné nástroje k úspěšnému výkonu práce. Berte studenta jako běžného zaměstnance, který potřebuje určité nástroje, informace a odpovědnosti, aby mohl vykonávat svou každodenní práci. Ujistěte se, že má přesné informace, aby nedocházelo k nedorozuměním. Zvěte studenty na porady, aby se rychleji zapojili do firemních projektů.

  • Nabídněte vhodné vůdcovské příležitosti. Samostatný projekt vybraný pro studenta by neměl mít ve firmě nejvyšší prioritu nebo vyžadovat odborné manažerské dovednosti, dokud se nepřesvědčíte, že je student schopný dokončovat projekty včas, v rámci určeného rozpočtu a také právních norem.

  • Žádejte o zpětnou vazbu. Mluvte se studenty o jejich zkušenostech s praxí u vás, abyste svůj program mohli zdokonalovat. Zajímejte se, jak vnímají váš způsob zacházení se zaměstnanci, vaše výrobky či služby, řízení projektů apod. Poskytněte jim reference pro budoucí zaměstnavatele.

-kk-

Zdroj: Recruiting Trends - novinky a analýzy ze světa náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiting Trends