Jak napsat hodnotící zprávu ze školení a vybrat si vzdělávacího partnera

Většina společností si uvědomuje, že kromě jejich unikátních technologií a know-how jsou hlavním zdrojem úspěchu především lidé, resp. jejich zaměstnanci. Investice do rozvoje zaměstnanců zvyšuje nejen jejich motivaci, loajálnost a spokojenost, ale také celkovou dovednost a znalostní potenciál firmy.

Pokud má být firemní vzdělávání efektivní v dlouhodobém pojetí, neobejde se bez uváženého a citlivého výběru vzdělávacího partnera a také bez vyhodnocování výsledků a definování dalších vzdělávacích cílů. K tomu slouží analýza potřeb a zpětné vazby a také hodnocení školení, mimo jiné i formou tzv. hodnotící zprávy.

Struktura hodnotící zprávy o výsledcích vzdělávání

10 bodů, které by v hodnotící zprávě neměly chybět:

 1. Identifikace vzdělávacího projektu

  Jasně definujte, o jakou vzdělávací akci se jednalo, včetně uvedení data a místa konání.

 2. Cíle projektu

  Specifikujte cíle vzdělávání a pro koho je vzdělávání určeno.

 3. Metodika školení

  Popište, jaké formy a metody budou při školení použity.

 4. Školitelé projektu

  Stručně popište, kdo školení povede.

 5. Materiály ke školení

  Specifikujte použité materiály ke školení a zhodnoťte jejich význam pro výuku a studium.

 6. Cílová skupina

  Konkretizujte cílovou skupinu a zhodnoťte její výkon; uveďte procentuální výsledky testů či hodnocení praktických úkolů posluchačů, dopady na jejich další práci či chování.

 7. Hodnocení lektora

  Požádejte lektora kurzu o zhodnocení výkonu posluchačů a vyjádření k celému školení, včetně jeho přínosu pro účastníky a doporučení dalšího vzdělávání.

 8. Obsah školení

  Definujte plánovaný obsah školení a také zhodnoťte, v jakém rozsahu se cíle podařilo splnit.

 9. Přínos školení

  Popište hlavní přínos školení a uveďte, zda školení splnilo svůj účel a očekávání nebo zda je dokonce převýšilo a v čem. V případě, že přínos školení byl naopak snížen, zdůvodněte čím a navrhněte opravná řešení a opatření do budoucna.

 10. Závěr a doporučení dalšího vzdělávání

  Zhodnoťte školení z pozice lektora, posluchačů i zaměstnavatele či poskytovatele služby. Uveďte další zdroje studia či samostudia a možnosti rozšíření či doplnění znalostí a dovedností posluchačů a v neposlední řadě i doporučení následného vzdělávání.

Při tvorbě hodnotící zprávy se držte následujících 3 zásad

1. Buďte věcní a objektivní – hodnotící zprávu napište stručně, konkrétně a pravdivě.

Pro další práci se školenými zaměstnanci a efektivní plánování následného rozvoje lidských zdrojů, nemá smysl zkreslovat fakta a výsledky vzdělávání či výcviku, ač bychom z toho měli sami lepší pocit či dokonce honosnější pracovní kompenzaci.

2. Neslibujte nemožné – stanovujte si reálné cíle.

Pokud si uložíte cíle překračující vaše časové, materiální či personální zdroje, není divu, že se vám je nepodaří splnit. Definujte jasné a splnitelné cíle vzdělávání, které zajistí osobní rozvoj zaměstnanců a přinesou pokrok vaší společnosti a zároveň vás i vaše pracovníky ušetří frustrace a mnohé zdůvodňování nedostatků v plánování výcviku.

3. Zachovejte klid – neházejte flintu do žita, když se něco nepodaří a poučte se z chyb.

Pokud se v rámci firemního výcviku či konkrétního vzdělávacího projektu něco nepodařilo, je to každopádně výzvou a poučením pro plánování a realizaci budoucího rozvoje lidských zdrojů efektivnějším způsobem a pokud možno bez chyb. Upozorněte klidně na nedostatky a příště to udělejte líp.

Jak se vyhnout neadekvátním výsledkům vzdělávání?

1. Zaměřte se na podstatné – soustřeďte se na zajištění adekvátních podmínek vzdělávání.

Základem kvalitního výcviku je spolehlivý vzdělávací partner poskytující kvalitní školitele, příjemné zázemí i odpovídající metody výuky. Řada vzdělávacích společností má propracované a neotřelé metody výuky i řadu zkušených školitelů, kteří vám pomohou zajistit vzdělávání v adekvátních podmínkách k vaší maximální spokojenosti.

2. Buďte otevření a citliví – vybírejte si vzdělávacího partnera na základě přátelské, otevřené a interaktivní komunikace.

Pokud budete citliví a otevření v komunikaci, poznáte případnou manipulaci či naopak jednání v rámci fair-play a vzájemné podpory. V rámci vzdělávání a práce s lidmi je důležitá nejen profesionalita, ale i jistý přátelský přístup a vzájemná obchodní sympatie.

3. Vyhněte se bulváru – nenechte se zmást spásnými poučkami a řiďte se selským rozumem.

Nenechte se oklamat vzdělávacími agenturami, které vám „za pusu“ slíbí cokoli nebo vám vše „odkývou“. Férová vzdělávací společnost si bude držet jednak: přiměřenou cenovou politiku, aby školení mohla adekvátně a kvalitně zabezpečit a také vám na základě svých zkušeností nebude slibovat nesplnitelné a dokonce vás i nasměruje s upřesněním požadavků i vlastní realizací školení.

Nedejte ani na mravokárné a spásné poučky různých článků o vzdělávání, a zejména těch, které vám nabízí řešení a pravidla uspořádaná do jednotlivých tezí či bodů. :)

Řiďte se svým přirozeným instinktem a selským rozumem a výsledek se jistě brzy dostaví.

O společnosti ICT Pro

ICT Pro poskytuje široké portfolio služeb v oblasti vzdělávání. Dlouhodobě se specializuje na školení v oblasti informačních technologií a kurzy osobnostního rozvoje. Kromě kurzů v oblasti IT, zaměřených na programátory, grafiky, síťové specialisty, analytiky a softwarové inženýry, naleznete v nabídce ICT Pro i školení zaměřená na Soft skills i Hard skills, konkrétně na rozvoj osobnosti, profesních dovedností, kurzy projektového managementu či procesního řízení.

Školení Soft skills neotřelou formou

Nechoďte na školení ICT Pro, pokud si chcete čas na kurzu “odsedět”. V praktických workshopech ICT Pro je kladen důraz na emocionální ovlivnění posluchačů a vysokou akceptovatelnost a trvalost změn v jejich chování a záměrně jsou všichni účastníci zapojeni do praktických cvičení, her a úkolů, kde se posluchači i školitel projevují navenek a ovlivňují se ve vzájemné interakci.

Hlavní výhody školení ICT Pro

Řada podnětů v rámci školení mívá vliv na změnu postojů, názorů a mínění nejen v oblasti profesního růstu, ale také v životním přístupu jako takovém. Naše kurzy nezůstávají bez odezvy, u účastníků dochází minimálně k zamyšlení a vyvolání potřeby sebereflexe.