Jak (ne)řídit učící se organizaci

Ilustrační snímek

Pojem „učící se organizace“ označuje koncept řízení založený na povzbuzování zaměstnanců k neustálému rozvoji, jehož cílem je neustálý rozvoj celé organizace. Ředitelé vzdělávání se však mohou dopouštět zbytečných chyb, které jejich učící se organizace poškodí. Jaké to jsou shrnul server clomedia.com.

1. Neúspěšný přechod od taktického ke strategickému uvažování

Nově povýšení ředitelé vzdělávání se musejí rychle naučit uvažovat strategicky. Je třeba pochopit, že popis práce ředitele se výrazně liší od práce manažera vzdělávání. Vaším úkolem již není vzdělávání jako takové, ale strategické budování vztahů v organizaci, řízení manažerů, finančních prostředků a výkonnosti.

2. Zajištění financování vzdělávacích programů na poslední chvíli

Rozvoj úspěšné vzdělávací funkce organizace začíná u zajištění financí. V praxi se však často připravují firemní vzdělávací programy i dlouhé měsíce před tím, než ředitel vzdělávání získá finance od vyššího vedení. Pokud je pak nezíská, v minulých měsících pouze ztrácel svůj čas i čas svého týmu.

3. Snaha dělat všechno sám

Tzv. princip subsidiarity znamená v právní terminologii zásadu, podle níž má centrální autorita rozhodovat a jednat pouze v případech, kdy nemůže efektivněji rozhodovat nebo jednat autorita nižší instance. Totéž platí pro učící se organizace.

4. Přílišná slabost

Ředitel vzdělávání by měl být silná osobnost, která dokáže zvládnout tlak okolí a prodat svůj produkt, který firmě nabízí. Jeho role je jak funkční, tak politická. Musí být prozíravý a budovat si vliv prostřednictvím vztahů a výsledků.

5. Přílišná byrokracie

Jedním z cílů ředitele vzdělávání by mělo být omezení byrokracie na minimum. Neplýtvejte svými zdroji na zbytečných zprávách, poradách, hodnoceních a procesech. Analýzy by měly být rychlé a jasné.

6. Slepé zavádění nejnovějších trendů

Při uvažování o implementaci horké novinky v oblasti firemních vzdělávacích programů buďte vždy obezřetní. Soustřeďte se na dlouhodobé strategické programy, které budou mít skutečný přínos.

7. Výběr e-learningu pro rozvoj vyšších manažerů

E-learning je bezpochyby efektivním nástrojem pro rozvoj určitých pracovníků a odpovědností, pro rozvoj vyšších manažerů to však správná volba není. A není to ani vhodné řešení pro období nízkých rozpočtů na vzdělávání těchto manažerů.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer