Jak odhalit a rozvíjet silné stránky zaměstnanců

Ti, kdož jsou manažery podle svých schopností a činů, nikoliv jen podle titulu,dobře vědí, že jejich úspěch je měřen úspěšností jejich zaměstnanců. Ti nejlepší vedoucí odkrývají jejich osobní potenciál a schopnosti a chyby pokládají za příležitost k růstu a rozvoji. To vede k vysokému výkonu týmu a vrhá dobré světlo na manažera samotného. Bohužel, většina metod hodnocení se příliš zaměřuje na nedostatky pracovníka, bez toho, aby jej současně motivovala upozorněním na jeho schopnosti.

To má za následek nízkou morálku, neuspokojivou výkonnost a vysokou fluktuaci. Jak tedy odkrývat a rozvíjet to dobré, co v zaměstnancích je? Během běžné komunikace či hodnocení výkonnosti dbejte na to, abyste rozvíjeli pozitivní zpětnou vazbu - specifikujte, co dotyčný dělá dobře a uveďte příklady. Najděte cesty, jak použít existující schopnosti novým způsobem - nelpěte na tradičních formalitách a podnikové hierarchii. Ptejte se pracovníků, jaké úkoly by rádi zpracovávali, jaká práce je baví.

Poznejte, co si vaši spolupracovníci myslí o schopnostech svých kolegů, ale pozor - tento úkol vyžaduje velmi opatrný přístup! Nikdy byste neměli probírat výkonnost jednoho zaměstnance s ostatními! Při hledání kladů se vraťte do minulosti, přemýšlejte například, jaké schopnosti byly důvodem pro přijetí. Uplatněte akci a reakci - co je protipólem pracovníkových nedostatků? Dejte zaměstnanci možnost si novou roli vyzkoušet, než ji definitivně přijme.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online