Jak podpořit kontinuální vzdělávání

Stejně jako všechny organizmy se musejí i firmy rychle adaptovat v současném prostředí změn, aby přežily. Pokud to mají dělat rychle a inteligentně, musí se učení stát centrální částí jejich strategie. Pokud se lídři a lidé ve firmě stále vzdělávají a aplikují ve správnou dobu dobré strategie, má firma šanci. K vytvoření klimatu, ve kterém je tohle vše možné, si musí lídři pokládat otázku, jak výrazně zvýšit schopnost firmy učit se. Je odpovědí technologie? Autoři článku si myslí, že ne a stejně tak i řada odborníků.

Jak se lidé učí?

Dospělí mají pragmatický přístup – tendenci učit se hlavně to, co budou potřebovat v praxi. Přistupují k učení osobitě. Ne každý se učí stejným způsobem a tempem. Také se velmi liší jejich zájem o studium. Většina lidí chce svůj proces učení řídit sama. Ochota dalšího vzdělávání je ve firmách převážně o kvalitě a síle vztahů. Tento sociální komponent poukazuje na skutečnost, že jedním z důležitých úkolů manažerů je pečovat o vztahy mezi lidmi na pracovišti. Pokud příliš zaměňují lidskou interakci za technická řešení, ztratí kreativní napětí, které vzniká při osobním styku s instruktorem a kolegy.

Kulturu je třeba umět „změřit“

Kultura firmy je komplexní záležitost, která zahrnuje sdílenou historii, očekávání, psaná a nepsaná pravidla, hodnoty, vztahy a zvyky, které ovlivňují chování všech ve firmě. Firemní kultura se objevuje ve třech úrovních. V první jsou to fyzické artefakty jako například budovy, nábytek, auta, nástroje apod. Tyto artefakty mohou být velice mocné. V druhé jsou to nehmatatelné prvky, jako je politika, rituály, procedury a síť vztahů. Do poslední, třetí úrovně, se pak řadí hodnoty, přesvědčení a očekávání. Definice této úrovně je nejtěžší.

Lídři ve skutečnosti neovlivňují výstup firmy přímo. Spíše dělají rozhodnutí, která pak tvarují kulturu lidí, kteří ve firmě pracují a ti následně ovlivňují výstup. Firemní kultura stojí někde mezi záměry lídrů a výsledky, kterých firma dosahuje. Někdy se toto pravidlo projevuje dost dramaticky.

To, jak se ve firmě přistupuje ke vzdělávání, může znamenat velký rozdíl v celkové adaptabilitě

Důležitým úkolem pro manažery je méně se koncentrovat na dosažení specifických obchodních výsledků a více na vytváření udržitelné kultury, která bude produkovat více energie, než spotřebuje. Příjemným vedlejším produktem organizace, jejíž obecná kultura se zaměřuje na proces vzdělávání je, že podněcuje běžného člověka k tomu, aby se mu v tomto turbulentním světě dařilo.

Nabízí udržitelnou konkurenční výhodu. Tyto firmy totiž neustále nacházejí nové způsoby, jak uspokojovat lépe potřeby svých zákazníků, vyvíjejí nové služby a produkty a nové způsoby, jak je doručovat. Je sama o sobě konkurenční výhodou, těžko se imituje a disponuje „zabudovanou“ flexibilitou.

- Ujasněte si, nakolik si ceníte vzdělávání. Jako lídr musíte jít příkladem. Co jste se během posledního roku sami naučili? Jak často se ptáte sami sebe, co se dnes naučíte?

- Začněte. Pokud vy, jako vedoucí osobnost, začnete přezkoumáním svých zvyků v oblasti vzdělávání a začnete zkoušet nové věci, přijdete na to, jak povzbudit i své zaměstnance.

- Informujte se. Jeden ze způsobů, jak vytvořit kulturu přátelskou vzdělávání, je udělat v této oblasti něco jako audit. Prostá diagnóza pomůže zhodnotit stav ve firmě a další potřebný management.

- Do toho. Pokud jste vybudovali kulturu učení, vhodná technologie vám může napomoci akcelerovat učení. Co ale v tomto kontextu „vhodná“ znamená? Technologie může vaši studijní kulturu podpořit, pokud se vám pomocí ní podaří najít interaktivnější řešení pro sdílení informací. Například vylepšíte aktualizaci a dostupnost dat pro zákazníky, snáze se poučíte z chyb a úspěchů nebo rozšíříte informační dosah.

- Buďte důslední. Lídři, kteří energicky a vytrvale zdůrazňují hodnotu učení, fungují jako jádro reaktoru. Jen s tímto přístupem se kontinuální vzdělávání stane součástí firemní kultury. Ti, kteří si myslí, že si mohou dovolit přenechat tento úkol převážně na technologii, se nesetkají s dobrými výsledky. Možnosti techniky jsou jen podpůrné a ti, kteří to pochopí budou investovat do technologií jen tolik, aby akcelerovali, ti kteří nepochopí budou investovat dál milióny, které mohou a nemusí lidem pomoci učit se, růst, sdílet a produkovat.

-av-
Zdroj: Learnativity - Marcia Conner's blog - blog americké konzultantky zaměřený na vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learnativity - Marcia Conner's blog