Jak poznat dobrého dodavatele vzdělávání?

O tom, že jedním z hlavních aktiv výkonných organizací jsou jejich zaměstnanci, asi netřeba vést spor. Většina společností i úřadů si uvědomuje důležitost výběru zaměstnanců, jejich rozvoje a motivace. Ale málokterá organizace si všechny tyto služby zajišťuje vlastními silami a používá externí dodavatele. Naše zkušenost vychází z téměř 25 let působení na českém trhu vzdělávacích a poradenských služeb – v roli dodavatele.

V devadesátých letech se často objevoval přístup „trénuj svého dodavatele“, který se vyznačoval přesilovým uplatňováním moci, pedantským trváním na požadavcích, o jejichž účelnosti se dalo s úspěchem pochybovat a maximalizací minimalizace ceny. Kdo na poli vzdělávání toto období přežil a své aktivity rozvinul, může být považován za zoceleného dodavatele, který měl to štěstí či prozíravost, že jeho klienti patřili k těm rozumným, efektivním a osvíceným.

Ve vzdělávání, stejně jako v jiných oborech, se časem ukázalo, že nejnižší cena nemusí být nejlepší kritérium pro výběr dodavatele a že spolehlivost tzv. „garážových firem“ či „lektorů na telefonu“ je v kritických situacích rovna právě té nízké ceně. Také přístup k dodavatelům se změnil a profesionalizoval. Nejedná se o soupeření a demonstraci moci. V současnosti s našimi klienty zažíváme spíše ten pocit, že my jako externí dodavatel rozvojových služeb, útvar lidských zdrojů a útvar nákupu jsme trojjediný organismus, který cítí odpovědnost za službu pro zákazníka uvnitř organizace. Je to konstelace, která se vyznačuje partnerstvím. To nic nemění na požadavcích na profesionalitu, kterou vůči sobě vzájemně uplatňujeme ani na respektu, který k sobě máme. Jen to všechno může fungovat v daleko příjemnější atmosféře. Všichni víme, že z dobrého dlouhodobého vztahu získáme všichni (i náš společný zákazník).

Jak ale dobrého dodavatele poznat? Kromě toho, že má potřebnou kvalifikaci, zkušenosti a reference… co by měl ještě mít? Zde je pár inspirací pro klienty:

  • především Vás nečiní na sobě závislými. Neváže výsledek na licence, hesla a unikátní know-how, které nedokážete využívat bez jeho součinnosti.

  • umí říci „ne“ a dává jiné návrhy. Nezlobte se, vážení klienti, na dodavatele, pokud Vám na Váš požadavek oponuje a předkládá rozumné pochybnosti o výsledku. Uvařit vejce na tvrdo za minutu prostě nejde. Zkuste, prosím, nad argumenty, které dodavatel uvádí zauvažovat a nepřisuzujte mu jen snahu získat více hodin či dnů, které by mohl fakturovat.

  • dobrý dodavatel svého klienta nepoučuje tak, aby mu dokázal, že ví málo a velmi ho potřebuje. Respektuje jeho zkušenost a je si vědom, že klient je v jiných oblastech lepší než on sám.

  • dokáže proniknout do vaší reality, ale je vůči ní stále zdravě kritický a udržuje si nezávislý odstup. Zajímá ho váš business a chce jej vidět, žádá si exkurze, možnost návštěv pracoviště či společných obchodních jízd. Pak si můžete být jisti, že Vám nebude radit jen od stolu.

Klient má ve vztahu dodavatel – odběratel v mnoha směrech určující vliv. Je obtížné mu radit, jak by měl či neměl jednat. Proto snad jen dva návrhy či doporučení:

  • uvážit alternativy, které dodavatel navrhuje, když říká, že něco nejde a navrhuje věc řešit jinak. Nemusí to být proto, že se mu to nechce takto dělat, nebo protože to nezvládá. Zpravidla je to proto, že má zkušenost s tím, co se i jiným klientům osvědčilo, co je efektivní a co nikoliv a ne proto, že nechce vyjít vstříc, nebo z Vás chce vylákat více peněz.

  • naslouchejte i své intuici – odbornost, rychlost, kreativitu Vám přinese více dodavatelů, ale s některými z nich budete i na stejné „vlnové délce“, kontakt s ním Vám bude příjemný a bude Vás inspirovat, nebude to je profesionální povinnost. V takové atmosféře zpravidla vzniká nová kvalita a nápady.

Děkujeme všem našim klientům, kteří nám v posledním čtvrtstoletí přinesli cennou inspiraci a motivovali nás k vyšším a vyšším výkonům. Věříme, že naše spolupráce na ně měla podobný účinek, a těšíme se na další.