Jak poznat kvalitní e-learningový program

Podstatou úspěchu každého vzdělávacího programu je schopnost udržet si pozornost studentů. U webového vzdělávacího programu to platí dvojnásob. Takový program může být velice efektivní, na druhou stranu však i velice neefektivní, nepodaří-li se mu splnit závazek zaujmout a aktivně zapojit koncové uživatele do vzdělávacího procesu. Co je tedy podstatou efektivního webového vzdělávacího programu? Konkrétně je to pět aspektů (Program by měl stimulovat uživatelovi smysly, měl by jej aktivně zapojovat do vzdělávací aktivity, poskytovat mu jistou míru svobody, osobního výběru a flexibility):

- Zábava. Každý vzdělávací program, který probíhá na intranetu nebo internetu musí svým uživatelům nabízet určitou zábavu. Bílé stránky s černým textem uživatele na dlouho nezaujmou. Jednou ze žádaných součástí webového vzdělávacího programu jsou proto multimediální prvky, které stimulují smyslové vnímání uživatele. Konkrétně se jedná o vizuálně efektivní řešení pozadí a okrajů, grafické 2D a 3D prvky, fotografie, animace, zvukové efekty, video efekty a pečlivě zvolená témata a příběhy.
- Interakce. Kvalitní webový vzdělávací program musí být interaktivní. Uživatelům dnes již ovšem jako interakce nestačí dotazník typu vyberte správnou odpověď. Dnes je k tomu zapotřebí moderních „rolovacích“ prvků, pop-upů či grafických prvků, které se dají otevírat poklepem myší. Kladení otázek je stále podstatnou součástí interaktivity webových vzdělávacích programů, je jej však třeba postavit na dokonalejších grafických a zvukových znázorněních.
- Kontrola. Moderní uživatelé e-learningu nechtějí být vězni nějakého restriktivního programu. Potřebují mít jistou svobodu v užívání programu, pocit, že jej kontrolují. To by jim měl vzdělávací program umožnit prostřednictvím možnosti výběru a plánování daného kurzu, délky lekcí apod.
- Použitelnost. Aby byl webový vzdělávací program použitelný, musí být efektivně navržen. Uživatel s ním jednoduše řečeno nesmí ztrácet čas. Proto by měl obsahovat oddělenou možnost shlédnutí nápovědy a popisu ovládání kurzu, každá stránka by měla být řádně označena. Standardní formát jednotlivých lekcí, stránek a kurzů by měl být v celém programu dodržován.
- Přizpůsobení potřebám uživatele. Pro uživatele webového vzdělávacího programu je velice motivující, jestliže ví, že nějaká součást programu byla navržena přímo pro něho. Měl by tak mít možnost zvolit si podle vlastních potřeb obsah kurzu, způsob učení nebo rozvržení barev.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits