Jak překonat odpor zaměstnanců k e-learningu

Zavedení e-learningu v organizaci s sebou přináší celou řadu změn. Není proto divu, že se v takovém případě mohou objevit projevy odporu a nepřizpůsobení se. Článek představuje dva základní principy jednání, které zaměstnancům pomohou implementované e-learningové řešení přijmout. Jedná se o prosazování a komunikaci.

Boj za prosazení e-learningu v organizaci spočívá v osvojení důležitých dovedností pro to, jak se v této oblasti stát vítězem a úspěšně dovést misi do konce. Toto jsou tedy některé základní požadavky pro manažery prosazující e-learning:

- Buďte konzistentní ve svém jednání. Neměňte to, co říkáte ani to, co děláte.
- Buďte flexibilní. Konzistentnost a flexibilitu přístupu je třeba umět vyvážit.
- Podporujte otevřené diskuse.
- Spolupracujte s manažery v podobných organizacích, účastněte se odborných konferencí.
- Uchovejte si pozitivní přístup.
- Používejte stálou terminologii.

Druhým krokem k efektivnímu potlačení odporu k e-learningu v organizaci je komunikace. Zaměstnanci musí pochopit a přijmout daný vzdělávací program. Manažer by proto měl vytvořit komunikační strategii, při níž by měl zvážit zejména následující otázky:

- Jaké skupiny zaměstnanců by měly o projektu vědět?
- Co je třeba jednotlivým skupinám zaměstnanců sdělit?
- Co je naopak třeba nesdělovat?
- Kdy je třeba zahájit komunikaci o projektu?
- Jak bude komunikace konkrétně vypadat?
- Kdo bude za komunikaci odpovědný?
- Kdo může s komunikací pomoci a jak s ním jednat?

**Datum vydání:** VIII/2003
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits