Jak se dobře připravit na zkoušky

Řada především středních manažerů se v poslední době vrátila do školních lavic, aby si doplnila vzdělání, a získala tak silnější konkurenční výhodu na trhu práce či nové kariérní možnosti. Zvládání zkoušek je však náročné, zejména pokud se ke studiu vracíme po delší době. Stuart Pedley-Smith, odborný asistent na britské Kaplan Law School a autor knihy The E Word: Kaplan’s guide to passing exams, radí, jak efektivněji studovat na zkoušky, dosahovat vyšší motivace a překonat stres, který náročné zkoušky s sebou přinášejí.

Připomínejte si motivaci

V první řadě je třeba znát svou motivaci. Důvody návratu do školy si sepište, abyste si je mohli připomínat. Uvědomte si také, že všechno se naučit nemůžete. Soustřeďte se proto vždy na zkoušku, kterou máte před sebou. Snažte se opatřit znění minulých testů či otázek a zaměřte se na nejčastější témata.

Nepochybujte o sobě

Důležitým předpokladem úspěchu je seznámení s vlastním stylem učení a využití jeho výhod. V průběhu studia se může stát, že začnete pochybovat o svých schopnostech či inteligenci. Pak je zapotřebí si připomenout, že nemusíte být génius, abyste uspěli. Zkoušky nejsou testy inteligence.

Pište si vlastní poznámky

Velmi důležité jsou vlastní poznámky. Procházet pouze textem a zvýrazňovat si určité části bez toho, abyste si sami dělali poznámky, je z hlediska učení neefektivní. Učte se pracovat s myšlenkovými mapami a technikami zapamatování. Pro úspěch v mnoha písemných zkouškách vám stačí vybavit si fakta například na základě vizuální paměti.

Při opakování zdokonalujte strukturu odpovědí

Když se dostanete do fáze opakování látky, připravte si také rozvrh své finální přípravy. Vědět, kdy a co dělat, znamená polovinu úspěchu. Pracujte také na strukturování odpovědí na jednotlivá témata, aby je zkoušející mohli snadno hodnotit.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today