Jak se vyznat v online vzdělávání?

Virtuální třída, učebna webinář... Slova, pod kterými si většina z nás představí dnes už běžně rozšířené online vzdělávání, dostupné každému například prostřednictvím Youtube. Slova, která před několika lety vůbec neexistovala. V současné době jsou však nástroje, za nimiž se tato slova skrývají, plně integrována do vzdělávacích procesů každé učící se firmy.

Eduard Gratzl, bfz o.p.s.

Díky rozšířenosti webinářů v souvislosti ztratilo slovo “webinář” svůj původní význam: vzdělávání na jednom místě, ve stejný čas, stejně jako v učebně. Kvalitní a poskytující dokonce více vzdělávacích nástrojů než je tomu u prezenční výuky a v reálném čase. Cítím to jako velkou jizvu na tváři online vzdělávání. A proto jsem se rozhodl vám předat své zkušenosti s tzv. slangově „onlajnem“, abyste se nestali obětí ne zcela relevantních názorů masy onlinových skeptiků.

E-learning

„Hmmm. Zaměstnanec se tím prokliká a nic se nenaučí!“ Na můj vkus příliš hojně rozšířený názor! Svědčí však o nedostatku informací o používaných formách, a dokonce i názvosloví v online vzdělávání. E-learning totiž není formou, nýbrž záštitou pro různé formy vzdělávání za použití digitálních technologií. Kvalitně postavený e-learning v sobě většinou skrývá mnoho různých nástrojů. Navíc dodává tolik potřebnou a často opomíjenou zpětnou vazbu studujícímu i jeho nadřízeným, či personálnímu oddělení.

Z pohledu technologie je s e-learningem spjat systém LMS – Learning Management System. Jedná se o software zajišťující řízení vzdělávacích aktivit, koncentruje v sobě výukové podklady, testy, hodnocení, lektory, studenty, zkrátka veškeré informace potřebné pro kvalitní online vzdělávání. Možná jste měli tu čest se setkat s jedním z velmi kvalitních zástupců LMS systémů. Jmenuje se Moodle (čti můdl) a je hojně využíván vysokými školami v ČR.

E-kurzy, online kurzy

Vzdělávací instituce potažmo lektor zveřejní podklady pro studium, testy apod. Účastníci kurzu si pak sami zvolí, kdy materiály nastudují a splní zkoušku. U online kurzů je velmi důležité, aby byl obsah poutavý, ne příliš krátký ani dlouhý. Také by měl byt proložen častou zpětnou vazbou ve formě krátkého kvízu na právě probírané téma.

Právě v tomto bodě přichází klíčový okamžik, kdy se účastník nemůže kurzem jednoduše proklikat, ale je zastaven a navrácen k tématu, kterému dostatečně nerozumí. V této chvíli může přijít ke slovu týmová spolupráce v rámci LMS, kde může s ostatními účastníky nebo lektorem navázat komunikaci formou chatu a téma si společně vyjasnit.

Online kurzy jsou vhodné především pro opakující se vzdělávání. Např. nový zaměstnanec si potřebuje osvojit firemní postupy.

U tvorby E-kurzu počítejte s vyššími pořizovacími náklady, které se však budou postupně vracet díky možnosti kurz neomezeně opakovat.

Videokurzy

Jak už název napovídá, jedná se o předtočená videa, ve kterých lektor zvěční svůj výklad. Lze je zařadit do e-learningu jako doplněk k textovým podkladům. Sami se rozhodnete, jestli videa „rozkrájíte“ na jednotlivá témata nebo naopak pospojujete do celků. Videa lze používat opakovaně stejně jako E-kurzy. Avšak je třeba počítat s náročností při výměně částí videa během aktualizace obsažených informací.

Videokurzy se skvěle hodí do praktických vzdělávacích celků, kde se bez ukázky neobejdete. Např. školení pracovníků ve výrobě. Díky tomu, že se jedná také o asynchronní vzdělávání, lze je používat opakovaně bez omezení.

Webináře

Jsme zpět na začátku. Webináře jsou na světové síti často spojovány s masovým vzděláváním a infopodnikáním. Jsou nesprávně chápány jako kvantitativní nástroj. To je ovšem obecná mýlka.

Kvalitní webinář se vyznačuje malým počtem účastníků nejvýše 15 a možností obousměrně komunikovat s lektorem v reálném čase. Účastníci se mohou průběžně zeptat na cokoliv k probíranému tématu a dostanou okamžitou odpověď. Jedná se o zcela synchronní vzdělávání velmi blízké prezenčnímu studiu, při kterém se všichni s lektorem potkají ve třídě, jak ji všichni známe.

Drobný rozdíl tkví jen v tom, že ve virtuální třídě může být každý z účastníků klidně v jiném městě. Spojí se za pomoci digitální technologie – počítače, kamery, sluchátek a mikrofonu. Díky nástrojům, které webinářový systém nabízí mají lektor i účastníci k dispozici ve virtuální třídě prakticky stejné možnosti, jako ve třídě běžné. Projektor, tabuli a možnost zobrazit jakýkoliv multimediální prvek, obrázek prezentaci či text.

Virtuální třída a v ní pořádaný webinář je tím pravým nejen k pořádání samostatných seminářů, ale také jako součást komplexních E-learningů či při nutnosti doškolit zaměstnance např. změny v zákonech.

Z pohledu nákladů je webinář a virtuální třída cenově velmi příznivou variantou vzdělávání. Odpadají náklady na cestování a ubytování účastníků. Pořizovací náklady jsou konstantní a dá se říci i nízké. Další výhodou je využitelnost při konzultacích jeden na jednoho, kdy je možné přes webinářový systém na dálku vyučovat či koučovat i jednoho účastníka.

Shrnutí

Vybrat si z nabízených variant a jejich kombinací rozhodně není snadné. Pevně však věřím, že mé poodhalení možností, které dnešní digitální svět nabízí vám pomůže při vhodném výběru té pravé kombinace vzdělávacích online aktivit. A myslete na jedno. Online vzdělávání je zde především pro zjednodušení a zkvalitnění vzdělávacích procesů.