Jak si počínat ve funkci vedoucího školení

V současné době se ve světě podnikání stalo „školení“ často používaným pojmem. Jeho synonymy jsou „rozvoj lidských zdrojů“, případně „školení a rozvoj“. Obecně považujeme školení za metodu, pomocí níž zaměstnanci rozšiřují a zdokonalují své znalosti, dovednosti a názory a zvyšují tak svůj pracovní výkon.

Školení by se dalo rozdělit do dvou základních kategorií: technické programy a rozvoj schopností. Technické programy jsou spíše návodné (vše se vysvětluje postupně, krok za krokem), zatímco rozvoj schopností probíhá spíše v kulturní rovině a v kontextu pracovního prostředí. Technické školení se také soustřeďuje více na konkrétní činnost zaměstnance, zatímco rozvoj schopností je zaměřen na budoucí příležitosti.

Autoři dále v článku uvádí několik tipů pro vedoucí školení. Tyto tipy se týkají organizace školení, jeho přípravy, cílenosti a vztahu ke školeným zaměstnancům. Podle autorů musí být vedoucí všestranný a musí umět improvizovat, protože jeho práce nespočívá pouze ve vlastním procesu školení, ale také v přípravě a dokumentaci tohoto procesu. Musí být také dobrým psychologem, protože v kurzu může mít osoby s různými charakterovými vlastnostmi a různou úrovní znalostí.

**Datum vydání:** IX/2001
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine