Jak si uchovat mentální zdraví a šetřit čas? Učte se cizí jazyky online

Věděli jste, že znalost dalšího cizího jazyka:

Ilustrační snímek

Učit se některý z cizích jazyků sice ubírá nějaký čas a vyžaduje odhodlání, i přesto nastíněná fakta jasně dokládají, že jejich znalost nepřináší nositeli pouze lepší sociální status, vyšší příjem či například schopnost dorozumět se v prostředí jiné země, což bývají časté argumenty.

V širším úhlu pohledu, který potvrzují i některé studie, jde také o schopnost dlouhodobě posilovat své mentální zdraví. Jaké možnosti máme, chceme-li udržet náš mozek v kondici?

„Pokud by výuka cizích jazyků byla jednoduchá a rychlá, pak bychom všichni byli dávno polygloty.“

V dnešní době mají zájemci o cizí jazyky dvě hlavní varianty, jak studovat – tradiční formou s lektorem ve třídě, nebo moderní formou distančního vzdělávání pomocí online kurzů. To není žádná novinka. Obě metody mají svá pozitiva i slabé stránky, pravdou však je, že obě jsou schopny přinést časem kýžené výsledky. Záleží však na aktuálních podmínkách studenta a jeho osobním přístupu.

Ještě relativně donedávna byly tradiční jazykové kurzy s lektorem ve třídě považovány za nejlepší formu studia cizích jazyků. Možnosti učit se od kvalifikovaných lektorů, procvičovat různé aspekty jazyka a být v přímé interakci společně s dalšími studenty s podobnou úrovní znalostí byly bezesporu jasnými „pro“ ve volbě této metody. Nicméně zatímco online metody měly dříve svá omezení, což jim zabraňovalo překročit tradiční zkušenost s lektorem v učebně, dnes tomu tak už zdaleka není.

„Pokročilé technologie využívané v rámci online jazykových kurzů dokáží zprostředkovat konverzaci s lektorem i dalšími studenty ‚tváří v tvář' spolehlivě a snadno jako ve třídě. Navíc v ‚době hektické', kdy času není nazbyt a den má bohužel stále jen 24 hodin, nabízí možnost učit se jazyk prakticky odkudkoliv, kde je dostupné internetové připojení. Výuka pomocí online jazyků je vhodná například také pro lidi, kteří hodně cestují a mají náročný program, nebo pro rodiče, kteří potřebují doma pečovat o děti,“ říká Michaela Miller, ředitelka Jazykové školy Elvis, která vedle tradičních kurzů ve třídě poskytuje také jazykové vzdělávání formou online kurzů.

Studujte online s Elvisem

Jazyková škola Elvis nabízí možnost online vzdělávání skrze multi-konferenční prostředí, v rámci něhož má student (oproti různým výukovým programům) přímý kontakt s lektorem. Lektor s ním zároveň může sdílet jakékoliv výukové materiály prostřednictvím jednotlivých aplikací a interaktivní prostředí pak studentům umožňuje průběžně zasahovat do vlastní výuky. Online kurzy Jazykové školy Elvis jsou realizovány jak individuálně, tak pro skupinu až 8 studentů. Zároveň je možné online formu kombinovat s docházkou do třídy.

V rámci firemního vzdělávání nabízí Elvis možnost online skupinových kurzů, díky nimž firma může vytvářet ze svých zaměstnanců homogenní skupiny studentů napříč pobočkami v různých městech či státech a značně si tak snížit náklady na jazykové vzdělávání. Firmy zároveň mohou využít fyzické přítomnosti lektora například při zahraničních jednáních.

Zjistěte si více o online výuce v Jazykové škole Elvis.