Jak školit distribuční partnery

Pokud jde váš odbyt přes distribuční partnery, možná máte problém s tím, jak posílit jejich prodejní dovednosti, aniž byste vypadali jako diktátoři. Úspěch ale závisí na výrobcích i distributorech. Jak působit nepřímo na jejich výkony?

Spolky
Profesionální asociace mají schopnost posoudit dovednosti distribučních partnerů a vznést doporučení na vylepšení a zaměření školení. Toto zhodnocení obvykle vede k potřebným proškolením a napomůže k většímu zapojení distribučního partnera a jeho zájmu o zvýšení odbytu.

Konference
Poskytují asociacím prostor pro fóra, kde dochází k představení tréninkových aktivit. Organizátoři oslovují výrobce i distributory, aby pomohli navrhnout obsah, o kterém si myslí, že napomůže růstu firmy. Po rozhodnutí, jaké budou školící aktivity, je naplánují a pozvou lektora.

Distribuční partneři navštěvují tyto konference často z toho důvodu, že jsou sponzorovány profesionální asociací, ke které tito partneři patří, nebo protože jim byla účast touto asociací nebo výrobcem doporučena.

Hnací síly
Odborníci, kteří jsou schopni distribučním partnerům prezentovat nejlepší praktiky, pomoci jim zvýšit úroveň odbornosti a posílit jejich dovednosti v oblasti prodeje. Tyto osoby nebo firmy jsou často partnery asociací, pomáhají například s vyhotovováním posudků a prezentací školících aktivit na konferencích. Také vědí, jaká opatření je třeba udělat a jak mají distribuční partneři fungovat.

Tipy:

- Stýkejte se s asociacemi, ve kterých se angažují vaši distribuční partneři.

- Navrhněte svoji dobrovolnou účast na konferencích, kde navrhnete prodiskutovat témata, která jsou pro vás důležitá.

- Doporučujte lektory, případně zajistěte návaznou přednášku.

- Nabídněte částečné nebo úplné financování účastníkům vašich distribučních partnerů.

- Zvažte požadování účasti distribučních partnerů na určitých školících akcích nebo konferencích za účelem získání licence nebo certifikace pro prodej vašich produktů či služeb.

- Pokuste se identifikovat firmy, které mají podobné vzdělávací potřeby, za účelem vzájemného poradenství

-av-
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine