Jak spolupracovat s poradcem v oboru e-learningu

Článek obsahuje informace o tom, jak může poradce pomoci firmě s výběrem řešení v oblasti e-learningu a jak se díky němu dají ušetřit peníze a čas.

Definice e-learningu závisí na perspektivách všech rolí v organizaci. Každá funkce v organizaci by využila e-learningu k rozvoji něčeho jiného. Je-li člověk vedoucím pracovníkem, chce obvykle využít e-learning k tomu, aby transformoval způsob učení jednotlivých zaměstnanců a jejich způsob práce. K tomu by se pravděpodobně nejlépe hodilo efektivní online učení.

Nezávislí poradci mohou pomoci překonat mnohá úskalí spojená s implementací e-learningu a zkrátit náběhovou křivku vašeho pracovního týmu. Poradce pomůže firmě definovat konkrétní představy, požadavky a priority a postará se o to, aby se narychlo nekoupilo technologické řešení, které neodpovídá požadavkům a situaci ve firmě. Šetří se tak čas a peníze.

Je nutné si však také uvědomit, co vlastně naše firma bude od nezávislého poradce chtít. Podle toho je nutné jej vybírat. Dále je důležité mu umožnit přístup ke všem informacím, které zajistí správné pochopení a dokumentaci požadavků. Poradce by měl například vést rozhovory se členy oddělení lidských zdrojů, vzdělávání, informačních technologií a s vedoucími pracovníky.

**Datum vydání:** X/2001
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine