Jak správně chápat, provádět a vyhodnocovat školení

Jak správně chápat, provádět a vyhodnocovat školení

Na školení se můžeme dívat buď jako na strategický zdroj, který pomáhá firmě dosahovat důležitých podnikových cílů nebo jako na nákladové středisko, případně nutné zlo, které je potřebné, ale nikoli žádané. V současné době se můžeme setkat s oběma způsoby vnímání – záleží, jak se na školení dívá vyšší vedení společnosti.

Budeme-li školení považovat za hodnotu a strategický zdroj, zjistíme, že díky němu mohou všichni zaměstnanci dosahovat lepších výsledků ve svých pozicích a pracovat efektivněji a produktivněji. Bylo prokázáno, že společnosti které investovaly do dalšího rozvoje svých zaměstnanců a poskytly jim potřebné školení, dosáhly celkového úspěchu mnohem snáze a dříve.

Tento článek se věnuje hlavně problematice vzdělávání vedoucích pracovníků na vyšších postech a měření efektivity prováděného školení.

Aby se všichni pracovníci mohli věnovat svým funkcím co nejefektivněji a nejproduktivněji, je nutné mít určitou bázi znalostí a schopností, které budou muset všichni zaměstnanci ovládat. Školení je aktivita, která pomáhá tyto znalosti a schopnosti rozvíjet. Je také nutné vytvořit si strategické partnerské vztahy jednotlivých oddělení a celé společnosti v závislosti na strategických cílích firmy.

Čím více určitá organizace chápe potřebu stanovení nejdůležitějších kompetencí a schopností, které jsou nutné pro všechny funkce ve společnosti a čím více je ochotna investovat do rozvoje těchto znalostí a schopností, tím efektivnější bude proces školení a práce s lidmi.
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine