Jak vybírat externího školitele

Výběr externího trenéra pro firmu není jednoduchá záležitost. Existuje velké množství schopných školitelů, ne každý je však vhodný pro všechny firmy. Vaším úkolem je najít profesionála, který má zkušenosti a dokáže vám pomoci splnit vaše konkrétní cíle. Než se pro někoho rozhodnete, je třeba projít několika kroky.

Co potřebujete?

Než vůbec začnete jednat s potenciálními školiteli, musíte vědět, co od nich potřebujete. Jasně si pojmenujte výsledky, které očekáváte. Nemělo by to být „zlepšení prodeje“, ale například „zvýšení prodeje o 25 procent“. Totéž platí pro „lepší technické dovednosti“. Pravděpodobně se budete chtít naučit lépe využívat konkrétní technologické zdroje.

Předejděte nedorozuměním

Chraňte sebe i školitele před možnými nedorozuměními tím, že si před začátkem spolupráce jasně pojmenujete očekávání. Ujasněte si, kolik lidí se bude školit, kde bude školení probíhat, jaké metody budou uplatňovány, jaké materiály má školitel zajistit atd.

Požadujte písemnou nabídku

Z písemné nabídky lépe uvidíte, zda školitel rozumí celé šíři projektu a má zdroje potřebné ke splnění vašich potřeb. Písemné nabídky se také snáze porovnávají mezi sebou. Školitel, který nedokáže sestavit adekvátní nabídku svých služeb, pravděpodobně nedokáže sestavit ani adekvátní vzdělávací program.

Prověřujte reference

Zaujme-li vás nabídka, oslovte některé minulé či současné klienty daného školitele. Zajímejte se o názory těch, kteří prošli obdobným školením, jaké potřebujete vy.

Požádejte o ukázku práce

V případě, že po školiteli budete vyžadovat vytvoření příruček či dalších pomůcek, požádejte jej o ukázky. Pokud vám nebudou vyhovovat, prověřte možnost vytvořit jiné dle vašich potřeb.

Sestavte časový plán projektu

Jediný způsob, jak se ujistit, že školitel splní vaše termíny, je specifikovat je písemně ve smlouvě o vzájemné spolupráci.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com