Jak vybrat otevřený kurz, který se opravdu přizpůsobí potřebám účastníků?

Fotografie z kurzu společnosti FBE

Otevřeným vzdělávacím kurzům obvykle chybí výhoda uzavřených firemních tréninků, které bývají designovány přesně podle potřeb a úrovně účastníků. Při firemních trénincích tak zpravidla nehrozí, že by zúčastnění museli absolvovat části, které je tolik nezajímají, nebo jež jsou pod úrovní jejich aktuálních znalostí a dovedností. 

Využijte výhod firemních tréninků při otevřených kurzech

Představte si, že máte možnost obsah a strukturu vybraného kurzu ovlivnit výrazněji, než bývá běžné. Jak? Například dostanete-li možnost už při vybírání kurzu volit z více variant obsahu přesně podle toho, co potřebujete. Například si vyberete různě zaměřená cvičení, nebo kliknete na volitelné moduly, které jsou nabídnuty jako různé možné součásti jinak pevně strukturovaného tréninku.

Takovouto možnost přizpůsobit si vypsaný kurz ještě více na míru aktuálním potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků nabízí od podzimu 2015 jako svou novinku v oblasti otevřených kurzů konzultační a vzdělávací společnost FBE Praha.

Účastníci zde budou moci obsah a konkrétnější zaměření kurzu ovlivnit a spoluutvářet již při svém přihlášení se do tréninku, nejenom až v jeho průběhu, jak to bývá obvyklé.

Jak to celé funguje?

Každé z vyhlášených témat (například Souboj titánů ve vyjednávání nebo Pokročilé prezentační dovednosti v německém jazyce) má sice svou pevnou základní strukturu, ale v několika dílčích metodických a nácvikových pasážích je účastníkům nabídnut k výběru širší seznam volitelných podtémat a různě zaměřených praktických cvičení. Ty jsou pro snazší orientaci ještě rozčleněny podle pokročilosti a míry znalostí a dosavadních zkušeností účastníků.

Každý přihlášený si pak z této nabídky podtémat, cvičení a odlišných zaměření již při vyplňování přihlášky do kurzu velmi rychle určí své priority podle toho, co si potřebuje nejvíce procvičit a přitom zároveň v jednoduchém schématu vyznačí míru své pokročilosti, znalostí a dovedností z dané oblasti.

Navíc k tomu může přidat i svůj konkrétnější osobní požadavek na další rozšíření či přesnější zacílení kurzu na dané téma.

Na základě těchto předem oznámených preferencí pak lektor uzpůsobí obsah, zaměření i praktické nácviky v daném kurzu aktuálním požadavkům přihlášených. K dalšímu upřesňování potřeb účastníků pak samozřejmě dále dochází ještě i v průběhu samotného tréninku, ale to je v této branži již standardem.

Ověřte si výhody tohoto nového konceptu otevřených kurzů. Přehled pružných otevřených kurzů FBE pro podzim 2015 naleznete zde.

Dotazy a přihlášky na kurzy zasílejte na email fbe@fbe.cz

__________________________ 

U všech níže uvedených podzimních otevřených kurzů FBE mohou účastníci ve vybraných částech ovlivnit jejich detailnější obsah a zaměření podle svých aktuálních potřeb volbou z nabízených cvičení.

13.-14.10.

Souboj titánů ve vyjednávání

Naučte se účinně řešit náročné situace a improvizovat ve vyjednávání mezi nákupčími a prodejci ve vysoce zážitkovém interaktivním tréninku, ve kterém si rozšíříte hranice svých schopností.

21.-22.10. 

Pokročilé prezentační dovednosti v Nj

Zdokonalte své prezentační, řečnické, argumentační a interaktivní dovednosti v německém jazyce a naučte se používat moderní pomůcky k oživení a zvýšení efektu svých prezentací.

4.-5.11.

Your Leadership Drive pro vrcholové manažery

Zúčastněte se spolu se speciálně sestavenou skupinou vyšších manažerů praktického kurzu zaměřeného na výměnu zkušeností, inspiraci a nácvik nejosvědčenějších vůdčích nástrojů.

10.11.

Zkušenosti se zlepšováním procesů
ve firmách v Německu - jednodenní seminář

Zažijte sdílení zkušeností a vyzkoušejte si simulační hry s konzultanty z německé společnosti U2 na téma zlepšování procesů v oblasti administrativy, služeb a nevýrobních procesů.

25.-26.11.

Manažerská simulační hra
– optimalizace firemních procesů

Zažijte simulaci zlepšování procesů ve výrobě i službách a naučte se přitom používat rozmanité metodiky a nástroje Lean Six Sigma a moderování zlepšovacích workshopů.

2.-3.12.

Zásadní rozhovory

Procvičte si vedení různých typů náročných rozhovorů - ať už s podřízenými, kolegy, obchodními nebo životními partnery či s dětmi. Konkrétní zaměření se přizpůsobí potřebám účastníků.