Jak vybrat správného dodavatele vzdělávání?

Výběr dodavatelů firemních vzdělávacích a poradenských služeb musí vycházet z jasného povědomí o tom, co firma potřebuje a proč. Ideální dodavatel:

  • dokáže jasně vysvětlit, co dělá,

  • je konzultant na plný úvazek,

  • má zkušenosti se vzděláváním a poradenstvím ve firmách podobné velikosti a zaměření,

  • může předložit reference a případové studie,

  • přináší přidanou hodnotu,

  • chápe práci s klientem jako budování vztahu, nikoli sčítání hodin k proplacení.

Než se proto rozhodnete pro určitého dodavatele, požádejte jej, aby vám doporučil konkrétního školitele či konzultanta, sepsal návrh vzdělávacího programu a navrhl smluvní podmínky spolupráce. Zajímejte se o případové studie ve vztahu k práci konkrétního školitele. Požadujte doklady úspěšně realizovaných vzdělávacích programů vytvořených na míru. Sledujte také, zda bude schopen komunikovat a spolupracovat s dalšími vašimi konzultanty.

Dále se ptejte: Bude vám příjemné, když bude daný dodavatel řídit vaši firmu? Jak dlouho působí v oboru? Jak dokáže plnit termíny a iniciovat nové projekty? Nejsou jeho dovednosti a zkušenosti příliš obecné? Má respekt mezi svými současnými a minulými klienty? Jakou má pověst ve vaší odborné komunitě?

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine