Jak vybudovat strategii vzdělávání vedoucích pracovníků

Efektivitu vzdělávání vedoucích pracovníků nejvíce omezuje množství organizačních překážek, ale také očekávání samotných vedoucích. Vzdělávací programy bývají často vzdálené od reality a ze skutečnosti, že někdo je expert na rozhodování, ještě nemusí vyplývat jeho schopnost efektivně se vzdělávat.

Tyto a další skutečnosti mají za následek, že vzdělávání vedoucích pracovníků se odehrává izolovaně, tedy pokud vůbec k něčemu takovému dochází. Současně se ukazuje, že jeden efektivní způsob vzdělávání spočívá v osobním vedení manažerů. Díky němu se vyhneme hned třem překážkám: obavám ze vzdělávání, nedostatku času a uzavřenosti. Řada společností nyní kombinuje osobní vedení se školicími semináři.

Požadavek, aby jak interní, tak externí vzdělávání vedlo manažery ke spolupráci, splňuje například metoda „manažerských kroužků“. Vzhledem k tomu, co si od školení slibujeme, není reálné zajišťovat výuku každý den. Autor příspěvku uvádí tři přístupy, jejichž kombinací si organizace může připravit bezprostřednější, vnímavější a odvážnější tým vedoucích.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Linezine.com - elektronický čtvrtletník zaměřený na aspekty vzdělávání v podmínkách nové ekonomiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Linezine.com