Jak vybudovat strategii vzdělávání vedoucích pracovníků

Jak vybudovat strategii vzdělávání vedoucích pracovníků

Efektivitu vzdělávání vedoucích pracovníků nejvíce omezuje množství organizačních překážek, ale také očekávání samotných vedoucích. Vzdělávací programy bývají často vzdálené od reality a ze skutečnosti, že někdo je expert na rozhodování, ještě nemusí vyplývat jeho schopnost efektivně se vzdělávat.

Tyto a další skutečnosti mají za následek, že vzdělávání vedoucích pracovníků se odehrává izolovaně, tedy pokud vůbec k něčemu takovému dochází. Současně se ukazuje, že jeden efektivní způsob vzdělávání spočívá v osobním vedení manažerů. Díky němu se vyhneme hned třem překážkám: obavám ze vzdělávání, nedostatku času a uzavřenosti. Řada společností nyní kombinuje osobní vedení se školicími semináři.

Požadavek, aby jak interní, tak externí vzdělávání vedlo manažery ke spolupráci, splňuje například metoda „manažerských kroužků“. Vzhledem k tomu, co si od školení slibujeme, není reálné zajišťovat výuku každý den. Autor příspěvku uvádí tři přístupy, jejichž kombinací si organizace může připravit bezprostřednější, vnímavější a odvážnější tým vedoucích.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Linezine.com - elektronický čtvrtletník zaměřený na aspekty vzdělávání v podmínkách nové ekonomiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Linezine.com