Jak začít pracovat s metodou Kaizen?

Stále náročnější podmínky tržního prostředí motivují k pronikání do pokročilejších nástrojů a metod managementu kvality. Jednou z nich je KAIZEN. Pojem KAIZEN pochází z japonštiny a v překladu znamená "zlepšení" nebo "změna k lepšímu". Metoda představuje filozofii či postupy při zlepšování procesů ve výrobě a to zejména ve strojírenství a řízení podniků. KAIZEN byl prvně realizován v japonských firmách po druhé světové válce.

Česká společnost pro jakost pro Vás na začátek roku 2012 připravila nový vzdělávací program Praktikant KAIZEN. Pracovník s kvalifikaci praktikant KAIZEN zná metody a techniky KAIZEN, TPM a JIT pro zlepšení výrobních postupů a procesů. Umí používat základní metody KAIZEN.

Více na http://www.csq.cz/cs/nabidka-kurzu-pro-verejnost/praktikant-kaizen.html

Vzdělávací program Kaizen praktikant je vhodný pro budoucí moderátory workshopů pro zlepšování, ale také pracovníky výroby, údržby, řízení kvality, pracovníky pověřené kontinuálním zlepšováním a osoby pověřené implementací KAIZEN, TPM, JIT.

Vzdělávací program zahrnuje 3 dílčí kurzy:

KAIZEN Basics přináší seznámení s tvorbou hodnot a možnostmi, jak eliminovat plýtvání. Účastníci si osvojí metody standardizace, vizualizace a postupy při strukturovaném řešení problémů.

TPM Basics se zabývá cílem a strukturou TPM. Vede ke schopnosti definovat a realizovat opatření KAIZEN pro zabránění výrobním závadám a ztrátám.

Just-in-Time Basics naučí účastníky identifikovat plýtvání jako např. nadvýroba, nadměrné zásoby a ty systematicky a důsledně odstraňovat použitím nástrojů JIT.

Pokud Vás zaujme pouze jedna dílčí oblast, máte možnost absolvovat vybraný kurz samostatně.

Garantem vzdělávacího programu je KAIZEN Institute, který má dlouholeté zkušenosti s kompletním certifikovaným systémem vzdělávání, zaměřeným na kontinuální proces zlepšování.

Vzdělávací program můžete absolvovat již na počátku roku 2012, v termínu 25. - 27. 1. 2012 + 14. - 17. 2. 2012 + 14. - 16. 3. 2012.

Další novinky v nabídce ČSJ

  • Interní auditor integrovaného systému řízení, konaný v termínu 28. 11. – 2. 12. 2011

  • Audit – nástroj rozvoje systému managementu kvality dodavatele, konaný v termínu 1. - 2. 2. 2012.

  • Manažer kvality služeb

  • Řešení konfliktů a konfliktní lidé

  • Boj s dokumentací aneb praktický přístup k tvorbě dokumentů, záznamů a jejich vzájemné konfiguraci.