Jak zvládnout zkoušky

Blížící se léto je mimo jiné obdobím skládání nejrůznějších zkoušek. Studenti tráví celé dny zavřeni v tmavých místnostech a zavaleni knihami. Článek proto nabízí deset doporučení, jak období zkoušek úspěšně zvládnout.

- Pečujte o sebe. Snažte se dodržovat odpočinek a správně se stravovat. Dostatečně pijte a začněte zdravou snídaní.

- Plánujte svou činnost. Někdo se lépe koncentruje večer, někdo naopak ráno. Držte se rytmu svého těla. Nezapomínejte na přestávky.

- Seznamte se se zkoušejícím. V řadě případů vás bude zkoušet člověk, který vás i učil. Seznamte se s tím, jak pracuje.

- Nezapomínejte na praktické věci. Zapomenout na praktické detaily, jako je čas zahájení, místo konání, pomůcky atd., je velmi snadné. Připravte si je proto předem, abyste nebyli na poslední chvíli nemile překvapeni.

- Snažte se získat minulé verze zkoušek. Hledejte souvislosti mezi obsahem kurzů a otázkami, které padají při zkouškách.

- Snažte se zjistit, jak hodnotí váš zkoušející. Zajímejte se, z čeho se skládá výsledná známka.

- Nepropadejte zoufalství. I když se cítíte, že nemůžete být dostatečně připravení, můžete zbývající čas využít ke studiu.

- Zdokonalujte svůj písemný projev. V písemné zkoušce nezáleží na tom, co víte, pokud to nedokážete jasně a výstižně vyjádřit.

- Měřte čas. Uvědomte si a vyzkoušejte, co všechno můžete reálně udělat ve vymezeném čase zkoušky.

- Vyvarujte se zpětného rozebírání. Čeká-li vás více zkoušek, nezdržujte se vyhodnocování těch, které jste již zvládli. Svou energii a čas věnujte tomu, co máte před sebou.

-kk-

Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian