Jazyková výuka ve firmě

Pro jazykovou výuku ve firmách je velmi důležité sladit časové vytížení zaměstnanců s jejich motivací a odpovědností za studium. Zásadní roli proto i v této oblasti hraje time management. V první řadě je třeba určit spolu s nadřízenými cíle účastníků a také způsoby kontroly a hodnocení výsledků. Častější zpětná vazba pomáhá posílit motivaci zaměstnance k učení.

Velmi důležitý je také zájem vedoucích pracovníků o to, jak jejich zaměstnanci pokračují. Chybějící komunikaci mezi vedoucími a zaměstnanci totiž nenahradí ani nejlepší jazyková škola či lektor. Zaměstnance pak brzy opouští počáteční nadšení a výsledky se nedostaví.

V některých firmách zaměstnanci po dohodě s nadřízenými na jazykové kurzy přispívají. Management i kolegové pak obvykle respektují, že v určitém čase studují a nejsou k dispozici. Osvědčuje se také organizace výuky do pravidelných několikahodinových intenzivních bloků jednou týdně.

Místo, kde výuka probíhá, by se nemělo měnit. Rozhodně není vhodné, aby zaměstnanci vždy s lektorem obcházeli firmu a hledali, kde bude hodinu klid a volno. Stále častěji se výuka jazyků organizuje v prostorách mimo firmu, kde odpadá stres z nenadálých pracovních úkolů. Firmy by si měly pamatovat, že k efektivní výuce je vedle kvalitního lektora třeba i kvalitního prostoru.

-kk-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz