Je facility management pouhá správa majetku?

Facility management se v poslední době objevuje stále častěji v názvech společností. Můžeme se s ním setkat také v internetových reklamách či ho vídáme jako nápis na autech. Cílem tohoto příspěvku je velice zjednodušeně popsat současnou náplň tohoto oboru.

Ilustrační snímek

Facility management vznikl na základech správy majetku, respektive budov. Proto jsou základními službami tohoto oboru evidence a správa budov a zajištění souvisejících potřeb v oblasti jejich údržby, provozu a oprav. Úzce s tím souvisí i správa energií, úklidy, odpady a v neposlední řadě ostraha a bezpečnost (zejména bezpečnost práce a požární ochrana). Facility management je také spojován s nezbytností zajistit potřebnou udržitelnost facility management služeb.

Moderní facility management však rozšířil svoji působnost do mnoha dalších služeb pro zaměstnance, návštěvníky či obecně uživatele budov a pozemků. Patří mezi ně zajištění administrativního zázemí organizace (tzv. administrativní manažer), zajištění dopravy a autoprovozu, interní pošty a tiskových služeb, stravování a cateringových služeb atd. Obecně se uvádí, že facility management řídí všechny služby, které nejsou přímo nezbytné pro základní činnost organizace, ale jsou nezbytné pro provoz majetku a podporu práce zaměstnanců, návštěvníků a uživatelů prostor.

Před několika lety se facility management řadil mezi obory, které neměly vytvořeny jednotné postupy a terminologii. Toto je již minulostí. Nejdříve EU norma1 a později celosvětová ISO norma2 sjednotila jak terminologii, tak zejména systémy řízení. Proto dnes existují ověřené postupy, jak specifikovat zadání facility management služeb, jak vybrat kvalitního poskytovatele těchto služeb a zejména, jak zajistit, aby poskytované služby byly účinné, kvalitní a za rozumnou cenu. Toto je základní povinností facility manažera organizace, který je zodpovědný za vše, co souvisí s podporou společnosti.

Facility manažeři se dnes rekrutují z bývalých správců majetku, administrativních manažerů, bezpečnostních manažerů či řídících pracovníků z oblasti dalších služeb, kteří si mohou rozšířit své znalosti v rámci jednotlivých seminářů, nebo mohou absolvovat 15denní rekvalifikační kurz manažera v oboru facility management, který od roku 2008 zajišťuje společnost FM Institute, s.r.o. Náplň a kompetenci činnosti facility manažerů si přiblížíme v některém z dalších příspěvků. Chcete-li se seznámit s dalšími informacemi o tomto oboru, projděte si videopříspěvky na tomto YouTube kanálu.

 

1 ČSN EN 15221, díl 3–7

2 Řady ČSN EN ISO 41000 (41001, 41011, 41012,41013, atd.)