Je on-line vzdělávání zaměstnanců volba pro vás?

V dnešní době informací a technologií se řada firem přesouvá od tradičního vzdělávání v učebnách k více počítačově podporovanému vzdělávání, ať už se jejich zaměstnanci vzdělávají prostřednictvím Internetu nebo školicích programů na CD. Hlavní výhody tohoto způsobu vzdělávání zahrnují:

- Firmy ušetří peníze vzhledem k omezení časových i finančních nákladů na dojíždění.

- Pro zaměstnance je to pohodlnější.

- Zaměstnanci nemusejí opouštět svá pracoviště, aby se mohli vzdělávat.

- Zaměstnanci mají možnost vzdělávat se okamžitě, když se objeví nové téma.

- Vzniká konzistentnější přístup ke vzdělávání.

- Tento způsob vzdělávání je zpravidla rychlejší.

- Některé on-line vzdělávací programy umožňují komunikaci s dalšími lidmi o právě studovaných tématech.

Nevýhodou je naopak to, že někteří zaměstnanci mohou preferovat vzdělávání ve třídách z důvodu zájmu o bližší kontakt s ostatními. On-line programy s možností komunikace (viz výše) bývají také nákladnější. Jak tedy poznáte, zda je on-line vzdělávání zaměstnanců vhodné pro vaši společnost?

V první řadě si musíte ujasnit, čeho chcete pomocí vzdělávání zaměstnanců dosáhnout. Důležité je také mít podporu nejvyššího vedení. Rozhodnete-li se pro, je třeba zhodnotit vaše elektronické vybavení – např. přístup na Internet, verze internetových prohlížečů atd. Zajistěte si také podporu oddělení IT. Oddělení IT by mělo být součástí plánování celého projektu, protože právě na ně se budou zaměstnanci obracet s případnými problémy a otázkami.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools