Jste připraveni na e-learning?

Pokud se vaše firma chystá zavést e-learning, měla by nejprve provést analýzu své připravenosti na tuto formu vzdělávání zaměstnanců. Existuje celá řada dodavatelů a typů e-learningových řešení, každé firemní oddělení má navíc své individuální potřeby. Je proto třeba zaměřit se nejen na požadavky školicího oddělení, ale všech částí firmy. Analýza připravenosti firmy by měla vedle vzdělávací probíhat i ve čtyřech dalších kategoriích – obchodní, finanční, kulturní a technologické.

- Analýza obchodních potřeb. Zvolené e-learningové řešení by mělo odpovídat obchodním cílům a strategickému směřování organizace.

- Analýza finančních potřeb. Je třeba provést rozbor nákladů a výnosů jednotlivých řešení. Zároveň je třeba brát v úvahu i náklady na pravidelné aktualizace školicích aplikací.

- Analýza technologických potřeb. Je třeba zhodnotit technologické potřeby vývojářů, trenérů, IT zaměstnanců a studentů.

- Analýza kulturních potřeb. Dříve, než zvolíte nějaké e-learningové řešení, je třeba vybírat tak, aby vyhovovalo konkrétní firemní kultuře.

-kk-
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits