Kam kráčíš, další vzdělávání?

V devadesátých letech začala v Česku nabývat na hodnotě potřeba dalšího vzdělávání. Vzdělání se tak stalo zbožím, součástí konzumního způsobu života. Rozvoj moderního vzdělávání dospělých souvisel vedle zájmu jednotlivců zejména s potřebami firem.

Boom firem zaměřených na vzdělávání dospělých od té doby přešel. V současné době jich příliš nepřibývá. Ty, které obstály v konkurenci, se nyní snaží udržet a dále zdokonalovat své služby a přístupy k zákazníkům. I když usilují o nové klienty, stále více prostředků věnují péči o ty stávající.

Došlo tak k postupnému upravení nabídky dalšího vzdělávání, která upustila od neflexibilních vzdělávacích programů a přešla naopak k cyklům kratších kurzů, které si klienti mohou přizpůsobit vlastním potřebám a časovým možnostem.

Přibývá vzdělávacích společností, které se zaštiťují mezinárodně uznávanými certifikáty nebo českým certifikátem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Chtějí tak dát najevo, že při vzdělávání postupují podle schváleného konceptu a uznávaných metod. Kvalitu služeb vzdělávacích institucí podporuje také členství v profesních asociacích.

-kk-

Zdroj: Učitelské listy - nezávislý měsíčník pro příznivce změn ve vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Učitelské listy