Kanadská krize vzdělávání

Je s podivem, že průměrná kanadská firma utratí pouze 852 dolarů ročně za školení zaměstnanců. To odpovídá 25 hodinám výuky. A především se tato částka v posledním desetiletí nezměnila. Počet zaměstnanců, kteří si myslí, že jejich firma je schopna zabezpečit dostatečná školení, klesl z 78 % v roce 2002 na 56 % v roce 2006.

V globální ekonomice, ve které je konkurence založena na kvalitě a inovativnosti, je orientace na nízkou cenu zničující. Současné vzdělávání podporované vládami se soustředí na mladé lidi, za něž finanční náklady nesou rodiče. Malé firmy volající po kvalifikovaných pracovnících však nechtějí vlastní pracovníky školit.

Je velká závislost mezi výší finančních prostředků vynaložených na trénink a výkonností organizace? Dalších 200 dolarů vynaložených na školení umožňuje dosažení důležitých výkonnostních cílů. Může se jednat o nárůst až o 82 % kvality a zákaznické spokojenosti.

-jh-

Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management