Kdo chce mluvit anglicky, musí otevřít pusu!

Vzpomínáte si, jak jste mluvili česky, když vám bylo šest let? Nebo sedm?

Malé dítě neví nic o gramatice rodného jazyka, přesto ve svých šesti letech, kdy jde do první třídy, dokáže plynule mluvit! A mluví gramaticky správně! Díky neustálému opakování a napodobování toho, co slýchá denně od svých rodičů, se zcela přirozeně naučí tvořit věty, aniž by ovládalo jedinou gramatickou definici. Co z toho pro nás vyplývá?

Chceme-li mluvit např. anglicky, nemusíme odříkat definici předpřítomného času, ale rozhodně musíme otevřít pusu a mluvit!

Pitvat se v gramatice? Ne! Raději mluvte

Na tomto principu je postavena i výuka angličtiny v jazykové škole LITE. Na hodinách gramatickou „nalejvárnu“ nečekejte. Dostanete jen tolik teoretických informací, které skutečně prakticky využijete. Naopak až 80 % času strávíte mluvením, skutečným tréninkem, kdy si zažijete slovní zásobu i stavbu vět a získáte potřebnou jistotu.

Zdá se to až příliš snadné? A proč by měla být výuka angličtiny komplikovaná? Česky jsme se naučili mluvit a ani jsme netušili, že se učíme. Složité gramatické definice a spousta teorie člověka jen odradí, ztratí zájem a studia zanechá. V jazykové škole LITE se gramatika učí velmi schůdnou cestou, pomocí tzv. větných vzorů. Díky nim a díky jejich intenzivnímu procvičování se pro vás anglická gramatika stane hračkou.

Co když mi to nepůjde?

Určitě jste se někdy setkali s tím, že i když člověk má vůli se učit, tak zkrátka a jednoduše není schopen si jazyk do hlavy vštípit. Proč? Nemá talent na jazyky? Hloupost! Důvodem je to, že narazil na jednu z tzv. studijních překážek. Existence studijních překážek není všeobecně známá, a proto mnoho lidí při učení selhává.

Učitelé v LITE jsou jako jediní v ČR proškoleni, aby dokázali zvládat studijní překážky, které se mohou během studia objevit a bránit efektivitě studia. Dokáží tak rozpoznat o jakou překážku se jedná a pomoci studentům tyto bariéry překonat dříve než to student zabalí a řekne si, že „na jazyky nemá talent“.

Chcete rychlý pokrok? Zkuste intenzivní kurzy!

Myslíte si, že malé dítě mluví 1krát až 2krát týdně? Samozřejmě, že ne. Zlepšuje se a mluví neustále. Leckterý zaměstnaný člověk ale nemá tolik volného času jako batole, a proto si v mnoha případech vybírá pokud možno časově nenáročnou formu učení – 1krát, 2krát týdně. Za deset let si s ním možná trochu anglicky popovídáte. Zdá se Vám to efektivní? Rozhodně ne...

S LITE se do toho můžete pořádně opřít. Třeba teď v létě. Pomocí intenzivních letních kurzů uděláte během 1 až 2 týdnů takový pokrok v anglické konverzaci jako jiní za měsíce či roky. Oprášíte svou pasivní znalost, zaktivníte slova, která jste se již učili, osvojíte si až 350 nových slov, procvičíte až 30 užitečných gramatických vzorů a budete mluvit až 44 hodin - v jediném týdnu. To už musí být někde vidět!

Zaujala Vás metoda LITE? Vyzkoušejte si nezávazně výuku angličtiny v LITE na ukázkové hodině zdarma!