Kdo chce s firmou býti, musí s firmou výti

Chce-li firma prosperovat, potřebuje kompetentní zaměstnance, kteří budou podávat nadstandardní výkony. To předpokládá nejen odbornou a profesní připravenost, ale i vhodné osobnostní a morální vlastnosti. Nikdo není osobností hned a navždy, mnohé je třeba vylepšit například ve výcvikových skupinách nebo získáváním informací o sobě samém formou psychodiagnostiky.

Tomu, kdo chce mít nebo řídit fungující podnik jakéhokoli typu vzniká přirozený požadavek – musí umět zacházet s lidmi. Samotní majitelé nebo generální ředitelé však nic nedokáží. Řídící pracovníci by se měli zajímat o to, zda jsou pro úspěšné fungování firmy dostatečně kompetentní. A to i navzdory tomu, že jim nelze nijak upřít způsobilost a kvalifikaci. Ti, kteří chtějí být kompetentní, by se měli zajímat o zpětnou vazbu svých pracovníků a přijímat i negativní hodnocení.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk