Kdo nezná pocity, nezná svého zaměstnance

Kdo nezná pocity, nezná svého zaměstnance

Lidská schopnost učení sestává podle odborníků ze tří základních složek. První je kognitivní poznání, druhou je psychomotorické učení a třetí emoční učení. Zatímco prvním dvěma složkám byla při tvorbě výukových programů věnována značná pozornost, důležitost emočního učení se stává zřejmou až v současné době. Ukazuje se, že právě emoční složka nejvíce působí na tvorbu zdravých vztahů mezi kolegy v zaměstnání.

Výukové programy, které zahrnou do svého obsahu emoční složku, pozitivně ovlivní pracovní morálku, bezpečnost na pracovišti, budoucí výběr nových zaměstnanců a vztah k zákazníkům. Výuka zaměřená na emoce umožní, aby zaměstnanci byli více srozuměni s cíli, které si vytyčila jejich společnost. Vedoucím pracovníkům poskytne emoční vzdělání schopnosti, se kterými lépe vytvoří tým schopný vzájemné spolupráce.
-kh-
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits