Když do sebe mají věci zaklapnout. Unikátní trénink na bázi business simulace.

Business simulace výroby je dvoudenní rozvojová aktivita pro 15-20 lidí, kteří na velkých dotykových tabletech řídí procesy ve svých firmách. V týmech účastníci rozhodují o strategických i provozních otázkách a konkurují si s dalšími firmami (týmy).

Simulace je vhodná pro zástupce výrobních firem - manažerské talenty ve firmách, členy vyššího a středního managementu, tedy ředitele výroby a vedoucí oddělení, ředitele financí, logistiky, supply chain manažery, mistry, lean a kaizen manažery.

simulace výrobní firmy

Co je cílem simulace?

 • Zažít reálné dopady a efekty svých vlastních i týmových rozhodnutí na konkrétní finanční výsledky firmy.
 • Porozumět a naučit se analyzovat finanční situaci – vliv rozhodnutí na výkazy, cashflow a rozpočtování
 • Inspirovat k správným rozhodovacím postupům – aby ve firmě „pravá ruka věděla, co dělá levá“.
 • Naučit se stanovovat správné priority a zvolit nejvhodnější řešení vzhledem k očekávaným KPI a výstupům, s daným objemem dat, pod reálným časovým tlakem, v týmu různých osobností.
 • Zdokonalit interní komunikaci při řešení průřezových firemních problémů a strategií.

O čem se účastníci v simulaci rozhodují?

 • Produktové portfolio: které produkty uvést na trh, v jaké kvalitě vyrábět, do jakých oblastí rozvoje investovat?
 • Trhy a cenotvorba: jak a jestli vůbec expandovat na nové trhy? Jak se odlišit a získat zákazníka a udržet si stávající zákazníky? Jak plánovat marketingové náklady?
 • Plánování výroby: jak dodat zakázku Just in Time? Jak plánovat výrobní kapacitu a logistiku? Jak pracovat s optimálním využitím strojů a zařízení? Jak zajistit optimální zásobování?
 • Externí vlivy: jak zvažovat vývoj poptávky v jednotlivých segmentech, v konkurenčním prostředí?
 • Řízení lidských zdrojů: jak optimálně vytížit lidi, dělníky ve výrobě, prodejní týmy apod.? Jak plánovat personální zdroje a zaškolení nových pracovníků?
 • Finanční hledisko: co zvažovat při investicích do výrobních linek? Co je cash flow a proč je důležité? Jakou formu financování zvolit v které situaci? Jak porozumět základním finančním výkazům (výsledovka, rozvaha, poměrové ukazatele) a používat je k rozhodování? Jak sestavit roční rozpočet?

Trénink Simulace výrobní firmy

Zúčastněte se jednoho z mála termínů tréninku Simulace výrobní firmy, který otevíráme. Aktuálně se trénink koná ve dnech 25. - 26. 4. 2023 a detaily k němu naleznete zde.

Pokud vás tento rozvojový program zaujal a přemýšlíte, zda a v jaké podobě je vhodný pro vaši společnost, jsme vám dispozici na těchto kontaktech. Popis programu poté najdete na tomto linku.

Rádi vám představíme konkrétní možnosti, detaily k programu a především referenční případy využití této business simulace.

Když do sebe věci zaklapnou

Simulace neustále zobrazuje finanční výsledky firmy. Účastníci diskutují své výsledky spolu s facilitátorem simulace a analyzují výsledky i jejich hlavní příčiny a souvislosti – jak finanční, tak nefinanční. Facilitátor a manažeři společně pomocí analýzy různých poměrových ukazatelů a vyprávění příběhu své společnosti odhalují chyby, které učinili a možná opatření, která je třeba učinit, aby splnili stanovený cíl. Manažeři se inspirují mimořádnými výsledky společností a kroky, které k nim vedly.

Tendrový adrenalin

V každém kole simulace se koná živý (někdy velmi žívý) trh o zakázky. Dobré plánování, perfektní odhad situace a pohotová reakce je tím posledním, co dokáže jazýček vah zvrátit a manažeři odchází se zakázkou, nebo starostmi, co udělat, když se mi nepodařilo žádnou zakázku vysoutěžit.

Je to zábava, ale cílem je se učit

Většinu času účastníci netráví „klikáním“, ale diskusemi o tom, jak se rozhodovat v oblastech, které jim simulace postupně předkládá. Účastníci interagují, místo toho, aby jeden z nich seděl u klávesnice a monitoru a ostatní mu hleděli přes rameno. Hledají tvořivá řešení své situace a když se domluví, musí táhnout za jeden provaz. A když se to nedaří… tím víc se učí. Zažívají aha efekty v bezpečném, simulovaném, prostředí.

Simulace výrobní firmy

A co na tento trénink řekli naši klienti?

„Bylo to zábavné a ne násilné. Lektorům není co vytknout. Bylo to přínosné, i když vyčerpávající.“

„Vše bylo srozumitelné, jasné, věcné. Líbil se mi projev, připravenost, systém programu a plynulost.“

„Vše se mi líbilo, byla to parádní hra – velmi složitá problematika na pochopení za tak krátkou dobu.“

„Bylo to zajímavé a poučné, mám zcela konkrétní představu, jak firma funguje“

„Některé věci mě překvapily, získala jsem jiný náhled na vývoj firmy.“

„Podařilo se vám předat propojení jednotlivých částí firmy a finanční stránky. Forma podání byla zábavnější než v praxi.“

„Vše bylo srozumitelné a přehledné, podařilo se předat pohled na firmu "z ptačí perspektivy".“

„Líbila se mi praktická cvičení – žádná nudná nalévárna informací.“

„Líbí se mi celkový nápad, provázanost a interaktivita, nenásilný a zábavný způsob rozvoje znalostí a dovedností. Skvělé zpracování možností a rozsahu.“

„Líbila se mi komplexnost simulace, reálné prostředí a aktivita lektorů.“

„Pochopil jsem, jak se jednotlivé funkce podniku prolínají a navzájem ovlivňují. Moc se mi líbilo soupeření o zakázky na trhu.“

„Pochopil jsem souvislosti jednotlivých částí společnosti + modely chování trhu.“