Když komunikace vázne...

Téměř v každé firmě se najde několik jedinců, kterým dělají problémy sociální vztahy a komunikace, jsou introvertní, rezervovaní a mají spíše analytické myšlení. Většinou se jedná o technické odborníky. Tito lidé mají jen malou šanci na povýšení a další postup v kariéře, protože manažeři si dnes na tzv. „soft skills“ velmi zakládají. Některé firmy proto začaly pořádat speciální školení pro techniky, s cílem zkvalitnit jejich interpersonální dovednosti.

I technici se totiž denně dostávají do situací, kdy musí poskytovat informace a prezentovat výsledky své práce ostatním zaměstnancům a nadřízeným ve firmě. Ti však obvykle nejsou technicky vzdělaní. Výše zmíněné specializované kurzy se zaměřují zejména na rozvíjení schopnosti správně informovat ostatní a naslouchat druhým. Technici se sami o tyto kurzy zajímají, protože v nich vidí příležitost, jak se udržet na své pozici, případně dosáhnout dalšího postupu.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com