Když školení hlídá software...

Jedním z nejdůležitějších přínosů elektronického systému řízení lidských zdrojů je možnost zásobovat manažery přesnými a aktuálními informacemi, které potřebují pro rozhodování a lepší vedení zaměstnanců. Co se týče školení a dalšího rozvoje, zlepšují tyto systémy organizaci jednotlivých akcí a celý proces virtuálně automatizují. Technologie však nemohou nahradit vše a u některých rozhodnutí je lidský faktor nezbytný.

Školení zaměstnanců se dá rozdělit do dvou kategorií – jednak podle toho, zda je pro zaměstnance povinné nebo zda si jej vybírají sami, jednak podle toho, jaké schopnosti má toto školení rozvíjet. V druhém zmíněném případě musí manažeři zhodnotit, které schopnosti potřebuje konkrétní zaměstnanec rozvinout a posoudit výsledky, které mohou jednotlivé školicí programy mít.

Moderní HR systémy manažerům pomáhají s první zmiňovanou kategorií školení (například usnadňují správu a informují manažera o typech školení, která zaměstnanec absolvoval), avšak zdravý selský rozum a úsudek manažera – tedy vlastnosti, které jsou nezbytné v případě druhé kategorie, nenahradí. Díky tomu, že moderní moduly shromažďují například informace o nákladech a počtech účastníků, se manažer může soustředit na činnosti, které vyžadují jeho úsudek.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest