Klíčová role manažerů ve vzdělávání zaměstnanců

Ilustrační snímek

Vzdělávání zaměstnanců rozhodně není jen úkolem HR. Zásadní roli hrají manažeři, kteří by měli umět svým lidem vzdělávání dobře prodat. K tomu od vás potřebují pomoc, aby věděli, co svým podřízeným doporučovat, jak sledovat, co se naučili, a jak to uplatňovat v praxi. Následující návod, jak mohou manažeři usnadňovat zaměstnancům jejich vzdělávání a rozvoj zveřejnil server Training Journal.

1. Výběr školení

Manažeři by měli přicházet s návrhy na školení pro své podřízené na základě jejich výkonnosti a chování v týmu. Zaměstnancům je třeba vysvětlit, jak jejich vzdělávací potřeby souvisejí s jejich výkonností a zároveň s celkovými cíli organizace.

2. Příprava na školení

Tento krok spočívá v motivaci zaměstnanců. Manažer by měl vysvětlit, jaké výhody školení přinese a zdůraznit, že je chce využívat v praxi. Zaměstnanci pak budou pozornější a budou ke školení přistupovat s větší vážností.

3. Podpora účastníků školení

Po absolvování školení by se měl manažer sejít s účastníky a promluvit s nimi o tom, co se naučili. Dále by se s nimi měl domluvit na formě podpory, kterou jim poskytne k tomu, aby mohli nově získané znalosti a dovednosti používat.

4. Hodnocení vlivu školení

Hodnocení manažerů by mělo přispívat k tomu, aby firma eliminovala neefektivní investice do školení a zaměřila se na vzdělávací programy s přímým vlivem na své obchodní výsledky. Často je totiž velký rozdíl mezi tím, jak změny chování zaměstnance po školení pozoruje sám zaměstnance a jeho manažer.

Máte ve vaší firmě proces zapojování manažerů do výběru a hodnocení vzdělávání zaměstnanců? Jak měříte, jaká školení mají smysl?

-kk-

Zdroj: Training Journal - web britského magazínu zaměřeného na vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Journal