Kolegové, nebo zátylky?

Teambuilding je rozvíjení týmu lidí metodou zážitkové pedagogiky ve vnějším či vnitřním prostředí. Jedním z jeho průkopníků byl již Jan Amos Komenský, který pro své žáky psal latinské divadelní hry, aby je inscenovali za účelem zdokonalení se v latinském jazyce. Studenti si tak latinu vyzkoušeli „na vlastní kůži“, což se jako efektivní učební metoda jeví dodnes. Teambuilding napomáhá stmelit tým, zdokonalit jeho komunikaci, posílit důvěru a odpovědnost mezi jednotlivými členy, pochopit týmové role. Zaměstnanci se tak zbaví pocitu, že lidé, kteří s nimi pracují jsou jen anonymní zátylky sklánějící se nad klávesnicí u vedlejšího počítače.

V teambuildingu se využívá především her, které stavějí účastníky do situací, při jejichž řešení je třeba dostatek komunikace mezi členy skupiny a rozhodnosti ke stanovení vhodné strategie. Každý kurz by měl být připraven přímo na míru kolektivu. V jeho závěru má vždy své místo rozbor jednotlivých aktivit, zhodnocení a naplánování změn pro aktivity budoucí. Důležitý není ani tak konečný výsledek, kterého tým dosáhl, ale postup, který zvolil.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz