Kolik hadů už jste uspal? aneb Lektor jako kapitál vzdělávací instituce

Nechtěli jste se někdy takhle zeptat vašeho lektora? Zkusili jste se někdy jako vzdělavatelé postavit do pozice Vašeho klienta a hledat si kurz?

Jaroslava Výborná, S-COMP Centre CZ s.r.o.

Na začátku v tomto případě nejspíš nebude „slovo“, nýbrž Vaše potřeba. Potřeba naučit se něco nového nebo si stávající znalosti doplnit či obnovit. Takže postup hledání je jednoduchý. Nejprve hledáte kurz podle obsahu, pak se pídíte po ceně. Nakonec narazíte na kurz vhodného obsahu a přijatelné ceny. Sláva! Mohu si objednat. Učiníte tak. Přijde vám poděkování společnosti a podrobnosti ke kurzu. Ale ale…bude nás školit paní Lektorka Nejlepší. Její jméno vám sice nic neříká, ale snad bude dobrá. A jdete na kurz. A jdete do neznáma. Ačkoliv jste věnovali výběru kurzu poměrně dost času, stejně jdete do neznáma a to nejdůležitější, jaký kurz vlastně bude, to nevíte.

Úspěch kurzu korunuje totiž lektor.

Sebelepší osnova, sebekrásnější prostředí, sebepříznivější cena nevyváží osobu lektora, která je tím hlavním, co ve vás zanechá dojem z kurzu. Na tomto místě bychom mohli rozebírat jednotlivé typy lektorů a hledat na nich chyby a nedostatky. Obávám se ale, že by to bylo nošení dříví do lesa. Tak jako každý z vás chodil do školy a zažil různé postavičky z řad učitelů, tak jistě prakticky každý z vás zažil školení, kde se mu chtělo nezadržitelně spát, školení, kde se rozčiloval nad neznalostmi lektora, školení, kde si dělal čárky při každém lektorově parazitickém slově, školení, kde vám naskakovala husí kůže, když se k vám lektor přiblížil se svým příšerným odérem způsobeným ať už přehnaným parfémem, či jeho vlastním potem, ale je možné, že jste zažili školení, kde jste jásali nad schopnostmi lektora a z něhož jste odcházeli nejen nabyti novými vědomostmi, ale tak nějak osvěženi příjemně stráveným časem. V tom posledním případě jste měli úžasné štěstí a zažili to, čemu se říká kvalitní lektor.

Termín „kvalitní lektor“ zní strašně, hovoříme-li o konkrétním člověku, ale jde o dvě slova, v poslední době stále častěji skloňovaná odbornou veřejností v oblasti dalšího vzdělávání. Přívlastek „kvalitní“ patří spíše k předmětům, ke zboží nebo k produktu, ale k člověku? Lze říci o člověku, že je kvalitní? Říkáme, že je dobrý, že je milý, že je schopný, ale kvalitní? A přes to je lektor, označovaný jako kvalitní, ten největší kapitál, který může vzdělávací instituce mít a zároveň ta nejvyšší užitná hodnota, kterou může účastník kurzu za své peníze získat.

Nedělám si ambice, že dokážu definovat pojem kvalitní lektor, ale pokusím se zdánlivě o nemožné. Jaký by měl být váš lektor, aby ho posluchači hodnotili pozitivně? Co je to tedy ta K – V – A – L – I – T – A

K – kompetence - ne nadarmo je písmeno K jako kompetence hned na začátku. Nutný základ kvality vyučujícího jsou jeho odborné kompetence. Chci – li někomu předat své znalosti, musím je nejen mít, ale musím jich mít několikanásobně více, než hodlám předat posluchačům. Není nic horšího, než když je lektor svými znalostmi hodinu před svými posluchači. V tomto bodě mi to nedá, abych si neposteskla, že v posledních letech krouží okolo nás neustále tzv. soft skills, tj. měkké dovednosti. Hard skills – tvrdé dovednosti (v mém osobním překladu „skutečná odbornost“) se buď někam úplně vytratily, nebo se jejich zvládnutí předpokládá tak nějak samozřejmě. Bohužel skutečnost je často podstatně jiná. Omezení se na měkké dovednosti lze tak trochu popsat jako „mnoho prázdných prezentovaných slov bez jakéhokoliv skutečného hodnotného obsahu“. Minimálně by složky – odbornost na jedné straně a složky komunikace, týmová práce, prezentační dovednosti na straně druhé - měly být v rovnováze. U lektora určitě.

V – vnímavost, a to k potřebám posluchačů. Hovořím-li o potřebách posluchačů, mám na mysli jak jejich potřeby fyziologické během kurzů, tak potřeby týkající se obsahu kurzu. Lektor musí mít neustále na zřeteli to, že pracuje se živým, dynamickým materiálem. Musí vnímat změny, nálady a rozpoložení ve skupině. Jeho vnímavost nesmí ochabnout pod návalem nadšení z vlastního výkladu, byť precizního. Onehdy si lektor angličtiny ve svém blogu stěžoval na příšerné posluchače svých kurzů, že jim chybí motivace, jsou šťouraví, výklad je nezajímá. Ale výuka je přeci o dialogu, je o vzájemné interakci lektora a posluchačů. Vstoupí-li lektor ve špatné náladě do kurzu, zjistí po několika krátkých okamžicích, že všichni jeho posluchači jsou naštvaní a ve špatné náladě. Ano, je těžké odolat energii, kterou vyzařuje celá skupina. Ale nikdo netvrdí, že pracovat jako lektor je snadné. Profesionál a dobrý lektor musí vnímat nálady a potřeby skupiny a umí s nimi pracovat.

A – ambice Ano, lektor musí být ambiciózní. Ale jinak, než si asi v tuto chvíli představujete. Lektor musí mít ambice být lepší. Být lepší než byl včera a zítra být lepší než je dnes. A nejde jen odborný růst. Samozřejmě, že praktický žádný obor nezůstává konstantní a lektor, chce-li být dobrý, musí držet krok. Jeho ambice být lepší se však týká i jeho přístupu ke skupině, k posluchačům. Je těžké se zlepšovat jako lektor, ale není to nemožné. Lektor nebo učitel má v tomto směru těžší situaci než lidé v jiných profesích. Před studenty stojí sám. Je na něm, aby si provedl po hodině takovou malou autoevaluaci. Ano, může rozhodit dotazníky mezi studenty. A jejich názor mu může pomoci. Ale i tak by se měl zkusit podívat se na svůj výkon a zpětně si vzpomenout na reakce studentů v klíčových okamžicích výuky. Věřím, že každý najde mnoho příležitostí, co zlepšit a co dělat jinak a lépe. Ale ta nejdůležitější ambice, kterou má mít lektor, je ambice předat to, co umím. A předat to dobře. Má-li lektor tuto ambici, je na cestě k síni lektorské slávy.

L – lidskost Každý, kdo sedí ve vaší učebně, je člověk se svými osobními starostmi, ale i radostmi. Být lidský by pro lektora mělo znamenat schopnost tolerance k lidským chybám a k lidským slabostem. Uvědomme si, že účastník dalšího vzdělávání překonává určité vnitřní překážky před tím, než na váš kurz přijde. Nejeden z posluchačů překonal svou lenost, jeho mozek není zvyklý na každodenní zásobu nových informací. Učení zkrátka bolí a bolí tím více, čím delší je pauza od poslední návštěvy školy nebo jiného kurzu. Berme tuhle skutečnost v úvahu a buďme lidští.

I – inspirace Tak tuhle vlastnost lektora, být inspirativní, považuji osobně za jednu z těch radostných. Možnost a příležitost inspirovat ostatní je jedna z věcí, která by měl lektora naplnit radostí nad jeho prací a nad jeho snažením. Podaří-li se vám inspirovat vaše posluchače k většímu zájmu o obor, případně o jiné další vzdělávání, je to malý zázrak. Lektorovi za to patří nejen uznání, ale především krásný pocit, že jeho práce má smysl.

T – takt Opět apeluji na přístup k posluchačům. Buďte taktní vždy a za všech okolností. Rozdíly mezi posluchači mohou být co do vědomostí poměrně velké. Nedovolte nikdy, aby se váš posluchač cítil nepříjemně, aby se bál zeptat, aby se bál projevit svůj názor. Všichni jste zažili podobný pocit někdy ve škole, ale učit se nové věci je přece tak krásné. Dobrý lektor nedovolí, aby z jeho kurzu odcházeli lidé ve stresu, s nabouraným sebevědomím a s pocitem, že zase dlouho na žádné školení nepůjdou, protože to ve svém věku nemají zapotřebí. „Tím“ myslím, pocit, že jsou horší než ostatní a že už nejsou schopni se učit. Dobrý lektor dopřeje každému svému posluchači vědomí, že si odnáší něco nového a potřebného.

A – akce, aktivita Lektor, k němuž vzhlížíme je aktivní a aktivizující zároveň. Aktivní ve svém konání. Nestagnuje, vymýšlí inovace do svých kurzů, o nichž si myslí, že posluchače zaujmou. Chce svou akcí pomoci studentům lépe a rychleji vstřebat nové poznatky.

Existuje jistě ještě mnoho dalších přívlastků, které definují ideálního lektora. Ale jedna věc je stěžejní - dobrým, chcete-li kvalitním, lektorem může být jen ten, kdo se nezastaví, jde stále dál, ale zároveň je schopen se ohlédnout za sebe a zeptat se: „ Mohu být ještě lepší?“

Máte takové lektory v týmu? Nezbývá mi než vám blahopřát a vyhotovit objednávku na některý z vašich kurzů.