Kombinace webu a WAPu ve firemním vzdělávání

Článek popisuje zkušenosti tří společností, které se rozhodly společně využít pro elektronické vzdělávání nejen klasický web, ale i mobilní telefony umožňující WAP – cílem bylo umožnit frekventantům přístup k obsahu kurzu prostřednictvím počítače nebo mobilního telefonu. Náplní první lekce bylo seznámit žáka s mobilní technologií jako metodou pro předávání znalostí – účastníky kurzu byli většinou služebně starší řídící pracovníci (očekávalo se, že mají zkušenosti s používáním internetu). Výuka byla založena na tradičním kurzu jedné z firem, který nabízel základní úvod do používání internetu v e-businessu.

Cílem bylo například seznámit studenty s typy firemních webů, naučit je posoudit jejich účel a efektivitu či analyzovat výhody a nevýhody elektronického obchodování atd. Bylo využito jak webu, tak WAPu – druhá technologie vyžaduje krátký text, více doplňujících obrázků a více titulků než webová verze, což vede k používání víceúrovňových hierarchických menu. 10 % obsahu bylo dosažitelné pouze WAPem, 20 % bylo naopak přístupných pouze pomocí webu. S postupujícím kurzem uváděli jeho účastníci, že WAP podle nich zvyšuje úroveň dosažených vědomostí a zkušeností.

Téměř všichni studenti byli spokojeni s celkovou kvalitou a technickou podporou a oceňovali snadnost navigace. Většímu rozšíření m-learningu brání dosud například malé displeje, nízké rozlišení, pomalá procesní rychlost a kapacita skladovacích médií většiny mobilních zařízení. Podobným problémem je připojení různých značek k jedné síti (text je z r. 2001). Současný WAP lze v elektronickém vzdělávání využít například k procházení materiálu kurzu, pohotovým připomínkám, zobrazování denních tipů či registraci do kurzu. Součástí článku je tabulka s hodnocením programu jeho účastníky.
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits