Komunikaci se lze naučit

Dobré známky na škole jsou jedna věc, praktické dovednosti věc druhá. Vysoká škola dokáže studenty poměrně dobře připravit na budoucí povolání po stránce vědomostní i praktické, nicméně v oblasti tzv. „měkkých dovedností“, které jsou stále žádanější, poněkud pokulhává. Naštěstí si tuto skutečnost školy již samy uvědomují a snaží se ji vyřešit. První „vlaštovkou“ je univerzita v Mnichově, která začala letos nabízet jako jeden ze vzdělávacích programů i tzv. „Soft Skills“.

I u těchto dovedností (mezi něž patří například schopnost komunikovat, řešit problémy a uvažovat v globálním měřítku) můžeme rozlišit přirozené talenty – jsou to lidé, kteří dokáží například přirozeně zaujmout publikum či se vcítit do druhých. Pokud člověk takovým přirozeným talentem není, nemusí házet flintu do žita. Interpersonálním dovednostem, jak se „soft skills“ také nazývají, se lze naučit. Jejich praktická aplikace je však závislá na podnikovém klimatu, velikosti pracovních týmů a dalších faktorech.
Zdroj: Jobpilot.de - německé stránky společnosti Jobpilot s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Jobpilot.de