Koncepční novela zákoníku práce – štěstí přeje připraveným

Ilustrační snímek

Žádnému personalistovi asi do dnešního dne neunikl fakt, že se v roce 2017 chystá poměrně významná novela jednoho z nejdůležitějších kodexů pracovního práva – zákoníku práce, s navrženou účinností od 1. července 2017.

Není sice nutné už v prosinci nastudovávat podrobnosti jednotlivých změn, které tato novela přinese, protože legislativní proces je teprve ve fázi projednávání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, ale zároveň by bylo nezodpovědné odsouvat seznámení se s nejdůležitějšími oblastmi, kterých se změny dotknou, až na dobu definitivního schválení změnového zákona.

Koncepční novela zákoníku práce

Novela je v odborných kruzích nazývána jako „koncepční“, protože poměrně zásadním způsobem mění koncepci některých letitých tradičních institutů pracovního práva jako například stanovení nároku na dovolenou, převedení zaměstnance na jinou práci či přeložení, doručování písemností či přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů aj.

Škála oblastí, jichž se novela dotkne, je tak rozsáhlá, že nebude pro personalisty snadné se ve změnách zorientovat v krátkém čase, proto je vhodnější se s nimi seznamovat postupně.

Bohužel ne každý má jednak časové a jednak finanční možnosti absolvovat školení na jednotlivé oblasti, a musí tedy hledat jiné řešení, jak se k informacím co nejsnáze dostat, ale zároveň nespoléhat na neověřené zdroje či fakta zkreslující média. Skvělým řešením tak pro personalisty může být předplatné některého z osvědčených personalistických periodik.

Výhody předplatného časopisu Praktická personalistika

Stále více personalistů se stává předplatiteli časopisu Praktická personalistika vydávaného předním českým vydavatelem v oblasti odborné literatury – společností ANAG, která je mezi zaměstnavateli známá jednak svými špičkově zpracovanými publikacemi z oblasti práce, mezd, pojištění, daní, účetnictví apod., jednak širokou nabídkou seminářů nejen z uvedených oblastí a v neposlední řadě také svými měsíčníky Mzdová účetní a Účetní a daně, které patří mezi nejuznávanější odborná periodika v dané oblasti.

Předplacením odborného dvouměsíčníku Praktická personalistika si zajistíte přístup ke kvalifikovaným výkladům veškerých připravovaných změn zpracovaných uznávanými odborníky, a to jak z řad soukromých advokátů se zaměřením na pracovní právo, tak i autorů, kteří se přímo podíleli na tvorbě připravované novely zákoníku práce.

Samozřejmostí jsou praktické návodné příklady sloužící k lepšímu pochopení dané problematiky, které čtenáři pomohou s praktickou aplikací změn do jeho každodenní praxe.

Předplatné časopisu Praktická problematika je možné objednat on-line na www.anag.cz, e-mailem na adrese hurska@anag.cz nebo telefonicky na čísle 585 757 423 (Ing. Hurská).