Konference: Pozice žen ve společnostech a interkulturní komunikace

Jaké procento žen zastupuje manažerské posty ve firmách na českém trhu? Čím může být žena ve vedoucí funkci společnosti prospěšná? Jak firmy bojují proti případným genderovým nerovnostem? A kde hledat zdroje motivace a energie k dosažení úspěchu? To jsou jen některé z otázek, které udávaly rámec konference HP W.I.N. (Women Intercultural Networking) pořádané společností Hewlett-Packard (HP) s podtitulem „Interkulturní komunikace a diverzita“.

Programem provázela zkušená Alliance manažerka společnosti HP Kateřina Braithwaite za podpory ředitele vzdělávacího centra HP Aleše Jirce. Účelem setkání bylo vzájemně propojit ženy z různých sfér podnikání, sdílet jejich zkušenosti a představit zajímavé úspěšné osobnosti nejen z businessu, ale i sportu a umění. Akce se zúčastnilo okolo sto padesáti manažerek HR, vzdělávání, IT i jiných oblastí a v průběhu dopoledního a odpoledního bloku se v roli mluvčího vystřídalo celkem sedm přednášejících a dva hosté.

Hned na úvod semináře byla položena základní fakta hovořící ve prospěch podpory žen v zaměstnání. Jejich hlavním přínosem pro business, který ocenili i další prezentující, je zejména ženská kreativita, intuice, emocionální inteligence a způsob řešení problémů. Genderově vyrovnanější týmy jsou zároveň úspěšnější, více experimentují a raději zavádí změny. Usnadněním například návratu matek po mateřské dovolené je možné zvyšovat podíl aktivní pracovní síly. Takové možnosti mají zejména větší korporace disponující prostředky pro tvorbu speciálních projektů umožňujících lepší integraci žen ve firmách.

Na takových principech funguje v Microsoftu program Opening Windows nabízející rovné příležitosti uvnitř organizace i navenek pomocí různých vzdělávacích aktivit či školení pro ženy. „Genderová pestrost je vizí firmy, která musí prostoupit všechny úrovně a je odpovědností každého manažera,“ shrnula manažerka vzdělávání Microsoftu Jana Knesplová. Program se zároveň snaží neopomenout mužskou část společnosti, které umožňuje aktivně se účastnit vybraných programů a přispívat do diskuzí.

Díky psychologicky orientovaným blokům a workshopům pak mohly zúčastněné samy odhalit vlastní zdroje vnitřní energie, inspirace a motivace. Jednu z metod programování podvědomí, Energy Streaming, představila její autorka a uznávaná koučka Jarmila Barešová spolu se svým klientem, kanoistou a olympionikem z Londýna Jaroslavem Radoněm.

Samostatnou kapitolou konference byla interkulturní komunikace a národní odlišnosti plynule navazující na problematiku diverzity. Na konkrétních příkladech se ukázalo, že v obchodním jednání s cizí kulturou je třeba zaujmout otevřený postoj a integrovat některé její součásti. V ideálním případě takto lze dosáhnout inovativních řešení ku prospěchu obou stran.

Závěrečný prostor oficiálního programu byl ponechán panelové diskuzi. Povaha dotazů směřovala ke zkušenostem zúčastněných s pozicí žen na pracovišti. Diskutující se shodli, že ženám v českých firmách chybí zejména sebevědomí, které je mnohdy způsobené výchovou a rodinou vštípenými pravidly. Řešením je nebát se projevit svůj názor nebo přání a stát si za svými cíli. Odhalit potenciál českých manažerek napomáhá také představený mentoringový program Odyssey pod záštitou Vodafone, kde se zkušené vrcholové manažerky věnují profesnímu rozvoji talentovaných žen v Čechách.

Konference HP W.I.N. proběhla dne 17. dubna 2013 v prostorách společnosti T-Mobile v Praze a uspořádalo ji vzdělávací centrum společnosti Hewlett-Packard. Po skončení oficiálního programu následovaly tematické workshopy za podpory partnerů. Akce probíhala v uvolněné přátelské atmosféře a dostála charakteru odborné konference, na které se podíleli přednášející i publikum svými názory a zkušenostmi.

-bn-

Fotografie: Hewlett-Packard, s.r.o.