"Krizové" manažerské kurzy

Světové obchodní školy zaznamenaly v posledních měsících úbytek zájemců o studium z řad manažerů. Přispělo k tomu snižování nákladů firem na vzdělávání. Nyní se však ukazuje, že ekonomická recese zvyšuje poptávku po specializovaných manažerských programech zaměřených na řízení v obtížných časech.

Stern School of Business při americké New York University tak například spouští pětidenní kurzy s názvem Raising Leadership IQ, které se zaměří na vzdělávání manažerů v oblasti řízení v ekonomické nejistotě a zvyšování emoční inteligence. Hlásí se jí desítky zájemců.

Podobně také London Business School připravila program Managing in a Downturn, což je série manažerských kurzů zaměřená na roli správních rad a rozvoj strategií bez znalosti budoucího vývoje. Wharton School při americké University of Pennsylvania zase nabídne pomoc při řešení dlouhodobé nejistoty v programu Leading a Resilient Organization.

Je pravda, že řada obchodních škol nabízela manažerské kurzy věnované řízení změn již v minulosti. Populární byl například kurz s názvem Leading Change and Organizational Renewal, zajišťovaný společně Harvard Business School a Stanford Graduate School of Business. Tento kurz existuje již od roku 2001, nově byl však doplněn o aktuální matriály ze současné ekonomické krize.

Kromě nových informací zapojují obchodní školy také nové způsoby prezentace svých manažerských kurzů. Vytvářejí například programy vzdělávání na dálku, do kterých zapojují vlastní technologie firem. Pomáhají tak snižovat náklady na cestování. Firemní klienti získávají nově i možnost absolvovat kurzy pomocí mobilních zařízení, nástrojů wiki nebo virtuálních her.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online