Labyrint - projekt celoživotního vzdělávání

Pro mnoho lidí jsou vzdělávání a rozvoj spojeny pouze s návštěvou školy nebo kurzů. Mnoho dalších forem zůstává opomenuto a mnohdy si ani neuvědomujeme, že je neuvědoměle používáme a že k našemu dalšímu rozvoji neoddělitelně patří. Z tohoto důvodu se zrodil projekt Labyrint, který si klade za cíl představit veřejnosti osobní rozvoj a vzdělávání jako celoživotní proces, do kterého se každý může zapojit v kterémkoliv okamžiku svého života. Důležité je udělat první krok.

Tímto prvním krokem může být 5. června **Den vzdělávání a rozvoje dospělých**, který chce spolu s doprovodným **Veletrhem vzdělávacích firem** představit odborné i široké veřejnosti široké spektrum vzdělávacích metod od těch drahých a nejmodernějších až po ty, které jsou cenově dostupné široké populaci. Společnosti, které se hlásí k projektu, praktickým způsobem ukáží svým zaměstnancům celou škálu možností dalšího vzdělávání a rozvoje včetně forem představených na veletrhu nebo využití zkušebního bezplatného přístupu na internetový **e-learningový** portál.

Protože vzdělání a rozvoj patří k nejefektivnějším cestám zvýšení zaměstnatelnosti, je projekt Labyrint zaměřen nejen na společnosti a jejich zaměstnance, ale také na širokou veřejnost. Pro odbornou veřejnost bude výstupem projektu analýza nejčastěji využívaných forem vzdělávání a nejzajímavějších způsobů, jak firmy rozvíjejí své zaměstnance. Analýza bude zveřejněna v časopise HR Forum.

**Datum vydání: IV/2002**
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz