Lean Academy vzdělává manažery praxí a reálnou inspirací z výrobních firem

Přemýšlejte nad změnami už tehdy, když to funguje, protože je jen otázkou času, kdy se objeví konkurence a zákazníky vám přebere. A dost možná nejenom zákazníky, ale i vaše nejlepší lidi – úspěšní přitahují úspěšné.

Bauer Lean Academy

Učíme ředitele a manažery, jak řídit lidi, procesy, ale i sebe sama“, říká Ing. Miroslav Bauer, majitel a jednatel firmy Bauer Lean Consulting. „A jedním z nejdůležitějších úkolů dobrého ředitele je vytvořit kolem sebe tým znalých a motivovaných lidí, kteří dokáží analyzovat informace, rozumějí faktům a hledají způsoby zjednodušení práce.“ 

Všechny tyto dovednosti v teorii i praxi jsou součástí systematického vzdělávání v rámci Lean Academy. Jednotlivé studijní bloky jsou organizovány do tří úrovní a studium probíhá v konkrétních firmách, s praktickou ukázkou probíraného tématu. Kromě nově získaných dovedností se účastníci inspirují u těch nejlepších a znova se „nakopnou“ k realizaci svých vlastních projektů. Pro zefektivnění studia probíhá každý seminář v jiné v partnerské firmě, v různých provozech a zaměřen na konkrétní oblast procesního a informačního toku ve firmě.

Studium na Lean Academy je pro účastníky jako nové brýle. Zlepšuje zrak ovlivněný provozní slepotou, zaostřuje na hledání plýtvání, organizaci pracoviště a procesů, týmovou práci a mnoho dalších oblastí.

Být vedoucím pracovníkem ještě neznamená, že váš pohled (řešení) je nejlepší. Musíte se neustále ptát svých podřízených a naučit se chápat jejich myšlení.

 „Řídit proces je dovednost, kterou dokážeme naučit. Inspirovat lidi je talent, který dokážeme podpořit. A jedno s druhým je ideální kombinace pro schopného řídícího pracovníka. A bez vzájemného respektu a partnerství mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci nelze vybudovat úspěšnou firmu,“ doplňuje Ing. Miroslav Bauer.

Bauer Lean Academy

Obsah seminářů Lean Academy

  • Minimálně 60 % praktické části.
  • Učení inspirací - semináře se konají přímo v partnerských společnostech (např.: Continental Automotive, Fraenkische, ABB, Siemens, Maier CZ, BOS CZ aj.).
  • Každý seminář probíhá v jiné výrobní společnosti.
  • Výsledky praktické části účastníci prezentují přímo managementu společnosti.
  • Semináře pod vedením lektorů s letitými zkušenostmi v oblasti řízení firem, kontinuálního zlepšování, mentoringu a koučinku.
  • Studenti během studia dostávají zadání projektu, v rámci něhož implementují některé lean metodiky přímo ve svých společnostech.

Hodnocení účastníků

"Studium je velmi zajímavé, protože jde o spojení teorie a praxe a je pro mě jednodušší, když vidím konkrétní témata a metodiky, jak v praxi fungují..." 
Josef Hrouda, jednatel Heyco Werk

„Každá hostitelská firma je pro mě rozhodně inspirací, protože si můžu odnést nějakou zkušenost nebo nějaký detail, který se dá použít i u nás.“
Zuzana Schubert, procesní inženýr společnosti Siemens

 

Více o Lean Academy

Podívejte se, jak probíhají praktické semináře: